ES
CAT
Home indemnizaciones Accidentes laborales “He sofert un accident laboral”. Els dubtes més freqüents.

“He sofert un accident laboral”. Els dubtes més freqüents.

Per Indemnización por Accidente, Despatx d'Advocats.
7351
0
accidents laborals

Quan una persona ens truca dient que ha sofert un accident laboral generalment no ens crida per a preguntar quina indemnització li correspon. De fet, la majoria de les persones no saben que els correspon una indemnització o fins i tot fins a dues i tres, com ocorre sovint.

Quan algú sofreix un accident laboral té múltiples dubtes respecte a si pot ser acomiadat durant la baixa, quant cobrarà durant la baixa, què passa si li donen l’alta i no està capacitat per a treballar, qui ha de pagar-li durant la baixa, quina pensió li quedaria en cas que li reconeguin una incapacitat, qui ha d’indemnitzar-li l’empresa (la seva assegurança o la mútua), etc..

baixa accident laboral
Equipament de protecció laboral

Què haig de fer en cas d’accident laboral?

Passos que cal seguir en cas d’accident laboral:

  1. En primer lloc, quan l’accident succeeix en el lloc de treball o de camí al centre laboral, la víctima del mateix haurà de dirigir-se a la Mútua. Si les lesions són de gravetat, l’accidentat es traslladarà a un hospital i, si no fos possible acudir a la Mútua, podria acostar-se al centre de salut més pròxim. En qualsevol cas, haurà d’enviar l’informe mèdic rebut a la Mútua. La responsabilitat de donar part de l’accident a aquesta entitat recaurà sobre l’empresa, que comptarà amb un termini de cinc dies (24 hores en el cas de lesions greus). Els treballadors per compte propi hauran d’encarregar-se personalment de gestionar aquests parts per accidents laborals.
  2. Quan l’accidentat causa baixa amb motiu d’un accident laboral serà la Mútua qui s’encarregui de realitzar totes les proves pertinents i determinar en quin moment el treballador pot rebre l’alta. L’empleat comptarà amb un termini de tres dies per a remetre a l’empresa el comunicat mèdic d’incapacitat, emetent parts successius cada set dies, en cas de ser necessaris.
  3. Quan un treballador està de baixa amb motiu d’un accident no laboral l’atenció sanitària rebuda correrà a compte de la seguretat social. No obstant això, la Mútua podria realitzar-li proves complementàries, amb l’objectiu d’escurçar els períodes de baixa davant la demora del servei públic de salut per a realitzar les proves pertinents.

Tinc dret a una indemnització per accident amb baixa laboral?

Davant un accident laboral es pot tenir dret a cap, una o diverses indemnitzacions. La més freqüent és la indemnització per omissió de mesures de seguretat, és a dir, quan l’accident es produeix per negligència directa o indirecta de l’empresa. També es pot tenir dret a una altra indemnització si el conveni col·lectiu així ho estableix (només en casos d’incapacitat laboral).

Fins i tot quan la incapacitat laboral és parcial es pot tenir dret a una indemnització per part de la seguretat social, que és una indemnització a tant alçat de 24 mensualitats.

A quant ascendeix la meva indemnització?

Igual que en els accidents de trànsit, les indemnitzacions per accident laboral es basen en un barem que té en compte el període de curació, les seqüeles i, principalment, la incapacitat laboral. Per a establir quant es cobrarà per un accident laboral amb baixa intervenen metges especialistes en valoració del dany corporal, com els que col·laboren amb nosaltres, o els mèdics forenses dels jutjats (quan es va per via penal).

Què haig de fer davant un accident de treball greu?

En els accidents de treball greus (quan siguin qualificats així per la pròpia empresa) la Inspecció de Treball actuarà d’ofici. El seu informe és molt important perquè quedi clarament delimitada la responsabilitat de la pròpia empresa i poder reclamar una indemnització. En moltes ocasions l’empresa no qualifica com a greus accidents que sí que ho són i no els comunica a la Inspecció de Treball. En aquests casos, és el propi treballador el que ha de posar una denúncia en inspecció de treball, perquè aquest organisme investigui la gravetat i causes de l’accident. Donat el delicat del tema, recomanem sempre contractar els serveis d’un advocat especialitzat en accidents laborals. Comptar amb un advocat és necessari tant per a defensar els drets de les víctimes d’un accident de treball com per a defensar al treballador de possibles pressions per part de l’empresa, com les amenaces d’acomiadament i similars.

Haig de denunciar a l’empresa?

En la majoria dels casos sí. En un món perfecte, l’empresari sempre donaria part a l’assegurança de responsabilitat civil de l’empresa fins i tot assumint la part corresponent a la franquícia i facilitaria la reclamació al treballador lesionat. La trista realitat és que en la majoria dels casos l’empresari pren una actitud totalment diferent i ens obliga en moltes ocasions denunciar directament en el jutjat. En altres ocasions, amb una papereta de conciliació, una pericial mèdica i un advocat experimentat s’aconsegueixen les indemnitzacions sense necessitat d’iniciar processos en tribunals.

No denunciar un accident greu és un error que pot donar lloc a nous sinistres, a vegades, amb terribles conseqüències per a qui ho sofreix i morals per a qui no ha presentat la corresponent denúncia abans.

Em poden acomiadar estant de baixa?

, encara que un treballador hagi sofert un accident laboral i estigui de baixa, l’empresa pot acomiadar-li, però reconeixent-lo sempre com a acomiadament improcedent. En algun cas, es podria considerar acomiadament nul, especialment si en l’accident va haver-hi omissió de mesures de seguretat per part de l’empresa.

L’acomiadament del treballador pot ser perjudicial per als seus interessos fins i tot encara que sigui reconegut com a improcedent, perquè pot dificultar el pagament de la indemnització per incapacitat corresponent a l’assegurança de conveni. Això succeeix perquè el procediment per al reconeixement d’incapacitat pot portar temps (un tribunal metge examina al treballador després de 12 mesos de baixa) i si per a llavors està acomiadat caldrà lluitar perquè sigui reconegut com a beneficiari del conveni col·lectiu de l’empresa.

La baixa laboral és una conseqüència de l’accident sofert i, per tant, no pot ser en cap cas considerada com un motiu d’acomiadament.

Preguntes freqüents

Quan es pot reclamar indemnització per accident laboral?

Per a reclamar una indemnització per accident laboral s’ha de demostrar que l’empresa no ha pres totes les mesures de prevenció necessàries o no ha facilitat al treballador la formació o els equips de protecció individuals necessaris per a la realització de l’activitat professional sense cap risc. Per a demostrar-ho el treballador i els despatxos d’advocats especialitzats en accidents laborals comptem amb la inestimable ajuda d’Inspecció de Treball que són els qui investiguen les circumstàncies que van envoltar a l’accident i estableix les sancions oportunes i permeten que els treballadors puguin reclamar a les assegurances de responsabilitat civil de les empreses implicades. Pots ampliar la informació punxant aquí.

Com denuncio a la meva empresa davant Inspecció laboral?

Presentar una denúncia en Inspecció de Treball és una cosa senzilla que pot fer directament el propi treballador sense la intervenció d’un advocat. Es tracta simplement d’emplenar una sol·licitud de denúncia que ens facilitessin en les instal·lacions de qualsevol Direcció Provincial de la Seguretat Social on detallarem com es va produir l’accident i quines van ser les irregularitats que al nostre entendre van provocar o van agreujar aquest accident laboral.

Si l’inspector investiga i considera que va haver-hi omissió de mesures de seguretat, sancionarà a l’empresa i li imposarà un recàrrec de prestacions a favor del treballador lesionat.

En el següent enllaç pots ampliar la informació.

¿Qué es el recargo de prestaciones?
Inspecció de Treball proposa un recàrrec de prestacions a favor d’un treballador quan considera que l’empresa ha actuat de manera negligent i considera que no sols està obligada al pagament d’una multa sinó que també haurà de pagar al treballador com a compensació (totalment compatible amb la indemnització per responsabilitat civil) un recàrrec en totes les prestacions a les quals tingui dret el treballador d’entre un 30 i un 50%.Dins d’aquestes prestacions estarien la prestació per incapacitat temporal o baixa i qualsevol indemnització o pensió derivada d’una incapacitat permanent en qualsevol dels seus graus. Pots obtenir més informació aquí.

Quant es cobra per un accident laboral?
Si ens referim als accidents laborals en els quals va haver-hi algun tipus d’omissió de mesures de seguretat, es podria dir que les indemnitzacions derivades d’accidents laboral són les mateixes que les derivades d’un accident de trànsit ja que s’usa el mateix barem. Afortunadament per als treballadors les indemnitzacions per accident laboral es poden reclamar en els jutjats socials pel que no hi ha risc de pagar costes encara que no s’aconsegueixi demostrar la culpabilitat de l’empresa per no haver complert amb la normativa de prevenció de riscos laborals.
Indemnización por Accidente
Despatx d'Advocats
Advocats especialitzats en la reclamació d'indemnitzacions per accidents de trànsit i laborals. 91 737 11 10/93 414 73 20/955 440 400

¿Tienes dudas?

Publicar comentari
Please enter your name here

Si has tingut un accident, posa't en mans d'advocats professionals per a exercir els teus drets.

Indemnización por Accidentes, S.L és una societat mercantil de capital espanyol, especialitzada en la prestació de serveis jurídics de reclamació d’indemnitzacions i assessorament als lesionats d’accidents de trànsit i laboral.

Els nostres advocats especialistes en accidents de trànsit i laborals a Madrid, Barcelona i Sevilla, Canàries, etc, si has sofert un accident laboral o vols reclamar una indemnització per atropellament, som l’equip que necessites per a reclamar els teus drets i obtenir la indemnització que et correspon.

ASESASSESSORAMENT LEGAL GRATUÏT
Novetats sobre Indemnitzacions Qui som Contacto
dpgAmb la garantia de dPG Legal
Aviso legal Política de cookies Protección de datos Código de conducta Mapa del lloc
FES UNA CONSULTA LEGAL GRATUÏTA Missatge, xat o trucada a un telèfon local.