ES
CAT
Home indemnizaciones Quines indemnitzacions puc cobrar en cas d’Incapacitat Permanent total?

Quines indemnitzacions puc cobrar en cas d’Incapacitat Permanent total?

Per Jesús Pascual, Advocat.
520
0
indemnitzacions incapacitat permanent total

Sabies que si has sofert un accident laboral o sofreixes una malaltia professional podries tenir dret a diverses indemnitzacions?

Moltes víctimes d’accidents laborals i malalties professionals ho desconeixen i perden quantioses indemnitzacions per incapacitat permanent total en accident laboral. Si has sofert un accident laboral o malaltia i t’han dictaminat una incapacitat permanent total o absoluta, pots tenir dret a percebre diverses indemnitzacions per això.

Podries tenir dret a cobrar de diverses assegurances que cobreixin la teva Incapacitat Permanent sense saber-ho

De nou incidim sobre un tema de gran interès, les assegurances que cobreixen les indemnitzacions per incapacitats permanents als treballadors en cas de sofrir un accident laboral o alguna malaltia comuna que els incapaciti per a la realització de la seva professió habitual.

Cada any, l’Equip de Valoració d’Incapacitats de la Seguretat Social, ja sigui per petició dels propis treballadors, de la mútua o de la pròpia SS dictamina la concessió de l’anomenada Incapacitat Permanent Total (IPT) que, bàsicament, determina que el treballador ja no podria realitzar totes o una part important de les tasques de la seva professió habitual deixant oberta a més, la possibilitat que pugui dedicar-se a a una altra diferent. En aquests casos, estableix una prestació en forma de pensió mensual constituïda pel 55% de la base reguladora (En el cas de majors de 55 anys es pot incrementar en un 20%)

És una manera de compensar al treballador per la seva situació d’Incapacitat Permanent Total per a exercir el treball que realitzava, però, la qual cosa bona part d’aquests milers de treballadors que cada any veuen concedida la seva incapacitat ignoren és que, a més, molts d’ells tenen dret a percebre una indemnització per la incapacitat permanent total derivada de les assegurances de conveni de la seva empresa i, també, d’altres assegurances que poguessin tenir (Llar, vida, banc…)

Pujar

És obligatori l’assegurança de conveni?

Per a algunes empreses si ho és, i, sobretot, en alguns sectors en els quals hi ha una gran incidència d’accidents laborals, com poden ser el de la construcció, determinades indústries, transport, etc. Els seus treballadors fan tasques amb més o menys perill, però amb un risc de sofrir un accident bastant elevat i que en molts casos, poden derivar en lesions i seqüeles que els impedeixin continuar desenvolupant la seva professió habitual.

segur conveniAquestes assegurances queden establerts als convenis col·lectius i existeix una obligació per part de l’empresari a contractar aquestes assegurances a nom del treballador per les quantitats que aquest conveni marqui. Cobreixen els casos d’incapacitat permanent total, absoluta i, és clar, defunció.

Si l’empresa no ha contractat l’assegurança de conveni col·lectiu obligatori podràs reclamar contra ella

Si l’empresa no ha contractat aquesta assegurança, sent obligatori, el treballador pot reclamar a la mateixa les quanties corresponents. En Indemnización por Accidente posem a la teva disposició el millor equip d’advocats especialitzats en accidents laborals per a ajudar-te a reclamar aquesta indemnització, a més d’altres possibles indemnitzacions derivades en cas d’haver-hi responsabilitat civil per part de l’empresa en concepte dels danys i perjudicis que has sofert.

Una situació especial es dóna quan el treballador és acomiadat abans que se li reconegui la incapacitat i durant la seva baixa per un accident laboral, existeix jurisprudència sobre aquest tema i tindrà dret a la mateixa encara que en la data de reconeixement de la incapacitat el treballador ja no es trobés inclòs en l’assegurança de conveni col·lectiu si l’accident que va donar lloc a aquesta incapacitat va ocórrer quan si ho estava.

Pujar

Qui paga la incapacitat permanent total per accident de treball?

L’asseguradora corresponent haurà d’abonar al treballador aquesta indemnització una vegada es confirmi la situació d’Incapacitat Permanent Total del treballador per part de la Seguretat Social. Els imports varien d’uns convenis col·lectius a uns altres, o fins i tot poden tenir cobertures addicionals si així ho decideix l’empresa. Així doncs, aquesta quantitat, de l’import que sigui, serà abonada per la companyia d’assegurances, al marge de la pensió que percebrà el treballador, aquesta a càrrec de la Seguretat Social.

Pujar

Altres assegurances que cobreixen la Incapacitat permanent total

Existeixen moltes altres assegurances que podrien indemnitzar-te per una Incapacitat Permanent Total

Com comentàvem, l’assegurança de conveni és una assegurança obligatòria per part de l’empresa, però, a més, existeix la possibilitat que el propi treballador tingués altres assegurances contractades directa (o indirectament) per la seva part que li cobreixin en cas d’una possible incapacitat per a continuar treballant, un exemple d’aquestes assegurances poden ser les pòlisses de vida, que inclouen quanties, a vegades molt elevades, que indemnitzaran al beneficiari en cas que se’l reconegui una incapacitat permanent total, o en determinats productes bancaris. Totes aquestes assegurances es cobraran de cada companyia asseguradora, independentment del cobrament de l’assegurança de conveni, és a dir, se sumen.

Posem un exemple, una treballadora d’un determinat sector perd la visió d’un ull per un accident laboral, l’assegurança del seu conveni estableix una quantitat de 25.000 € en cas d’Incapacitat Permanent, però, a més, té contractat una assegurança de vida que reconeix 20.000 € i un de la targeta de crèdit per valor de 6.000 €, ella, per tant, tindrà dret a percebre una indemnització total per 51.000 €.

Per això, a Indemnización por accidente, a través del nostre departament d’incapacitats insistim als nostres clients que ens facilitin i revisar a consciència totes les pòlisses d’assegurança que puguin tenir contractades.

Preguntes freqüents

 

Què puc reclamar per una incapacitat derivada d’un accident laboral?

Si un treballador sofreix un accident de treball i com a resultat la Seguretat Social li reconeix una incapacitat laboral automàticament s’extingeix la relació laboral amb l’empresa i el treballador no podria reclamar la indemnització per tots els anys d’antiguitat en l’empresa al no tractar-se d’un acomiadament.No obstant això, si en l’accident no es van prendre totes les mesures de prevenció de riscos laborals necessàries si que podria reclamar una indemnització per danys i perjudicis que generalment superen els 100.000 euros de quantia. Més informació aquí.

 

Què puc reclamar per una incapacitat derivada d’un accident de trànsit?

Si la incapacitat permanent total és derivada d’un accident de trànsit sempre es pot reclamar una indemnització ja sigui a l’assegurança del propi vehicle si es té la culpa de l’accident (en aquests casos no solen superar els 10.000 euros d’indemnització) o a l’asseguradora del vehicle responsable en cas que la culpa sigui d’un altre vehicle. En aquest últim cas la indemnització vindrà determinada pel barem d’accidents de trànsit que pots consultar en el següent enllaç.

 

Puc reclamar la indemnització del conveni col·lectiu?

La majoria dels convenis col·lectius que regulen les diferents professions estableixen l’obligatorietat de l’empresa de subscriure una assegurança col·lectiva d’accident per a tots els seus treballadors. La quantia la determina cadascun dels convenis i també si el grau d’incapacitat ha de ser total o absoluta. En el cas que l’empresa no subscrivís aquesta pòlissa d’assegurances, el treballador podria reclamar a la pròpia empresa, que hauria de respondre amb el seu propi patrimoni. Pots ampliar la informació aquí.

 

Hi ha altres indemnitzacions derivades de la incapacitat permanent total?

A més de les indemnitzacions que puguin derivar d’un accident de trànsit, un accident laboral per omissió de mesures de seguretat o d’un conveni col·lectiu, qualsevol persona a la qual se’l reconegui algun grau d’incapacitat hauria de revisar el següent:

  • Assegurança de la llar
  • Assegurances vinculats a préstecs hipotecaris
  • Assegurances vinculats a targetes de crèdit
  • Assegurances escolars o de la universitat
  • Assegurances de col·legis professionals
  • Assegurances de vida
  • Altres assegurances

Més informació aquí.

¿Tienes dudas?

Publicar comentari
Please enter your name here

Si has tingut un accident, posa't en mans d'advocats professionals per a exercir els teus drets.

Indemnización por Accidentes, S.L és una societat mercantil de capital espanyol, especialitzada en la prestació de serveis jurídics de reclamació d’indemnitzacions i assessorament als lesionats d’accidents de trànsit i laboral.

Els nostres advocats especialistes en accidents de trànsit i laborals a Madrid, Barcelona i Sevilla, Canàries, etc, si has sofert un accident laboral o vols reclamar una indemnització per atropellament, som l’equip que necessites per a reclamar els teus drets i obtenir la indemnització que et correspon.

Amb la garantia de dPG Legal
FES UNA CONSULTA LEGAL GRATUÏTA Missatge, xat o trucada a un telèfon local.