ES
CAT
Home Blog

Indemnització per lesions en accident de moto

0
Indemnitzacions en accidents de motos

La moto és un mitjà de transport amb molts avantatges, com viatjar de manera ràpida i còmoda. Però, com gairebé tot en la vida, existeix l’altra cara de la moneda: els accidents que es poden sofrir al circular amb ella. Les lesions derivades d’aquests sinistres solen ser particularment greus pel fet que els conductors de moto estan molt més exposats que els de cotxe en cas de col·lisió ja que és el seu propi cos el que rep l’impacte directe.

Per aquesta i altres circumstàncies, el càlcul i la reclamació d’una indemnització per accident de moto es complica més que en altres sinistres de trànsit.

En Indemnización por Accidente tenim experiència i estem especialitzats a tramitar aquestes reclamacions. A més, som especialment sensibles amb aquesta mena d’accidents perquè molts dels nostres advocats es desplacen amb moto i és un tema que ens toca molt de prop.

El nostre propòsit és que tots els motoristes coneguin els seus drets, sàpiguen quan poden dur a terme una reclamació d’una indemnització per accident de moto i com fer-ho.

Dades generals

Es produeixen més accidents de motos que de cotxes? Quines són les causes més habituals? Quin sector de la població sofreix més accidents?… A aquestes i altres preguntes dóna resposta un estudi de sinistralitat realitzat per la Fundació Mútua Madrileña l’any 2011.

Resumint les dades principals es pot afirmar que les motos tenen menys accidents que els cotxes, encara que resulten amb més lesions i de major gravetat.

Els conductors de moto només són responsables del 25% dels accidents en els quals es veuen implicats. Quan ho són sol ser a causa d’una velocitat inadequada o a la falta d’experiència (durant els dos primers anys de conducció de motocicletes es registren les majors xifres de sinistralitat).

Els conductors que no superen els 30 anys són els que sofreixen més accidents. No es troben diferències respecte a homes i dones en quant al nombre d’accidents es refereixe.

Les comunitats autònomes on es registren més accidents en proporció al seu parc de motocicletes són Galícia, Comunitat Valenciana, Catalunya, Andalusia i Balears.

Juny, juliol, octubre i novembre són els mesos en què major nombre de sinistres es registren.

Deficiències en l’equipament: Encara que l’ús del casc està àmpliament estès, prop del 80% dels conductors de moto encara circulen amb roba o calçats inadequats.

Els conductors de moto només són responsables del 25% d’accidents en els quals es veuen involucrats. Si no ets culpable pots reclamar una indemnització

Relacionat amb aquestes dades i aquest estudi, recomanem llegir l’article escrit per Ignacio González Gügel, soci i lletrat de Indemnización por Accidente y dPG Legal sobre els accidents de moto a Madrid i la injusta presumpció de culpabilitat cap al motorista quan es veu involucrat en un accident.

Dret a indemnització per accidents de moto

Quan es pot reclamar?

Consulta’ns sense compromís. Pots tenir dret a reclamar una indemnit-zació pel teu accident

En Indemnización por Accidente portem molts anys tramitant peticions d’indemnització per accident de moto amb lesions. Per això sabem que hi ha moltes persones que no reclamen i no cobren la compensació que els correspon perquè pensen que no tenen dret. Cal tenir clar que es pot reclamar en aquests casos:

 • Acompanyant: La persona que va com a paquet en una moto que sofreix un accident pot demanar indemnització SEMPRE.
 • Conductor: Podrà demanar indemnització si NO ÉS RESPONSABLE.

Què es pot reclamar?

 • Danys físics:
  • Compensació per les ferides i lesions que ocasioni el sinistre.
  • Quantia dels tractaments de rehabilitació.
  • Quantia de les operacions quirúrgiques que siguin necessàries.
  • Perjudici estètic: en l’àmbit mèdic legal es denomina d’aquesta manera a qualsevol menyscapte o modificació pejorativa que afecta la imatge d’una persona: cremades, cicatrius (quirúrgiques o traumàtiques), amputació d’un membre, fins i tot la coixesa o la necessitat d’usar un bastó o una cadira de rodes. És un factor important a l’hora de valorar la indemnització ja que suposa d’1 a 50 punts en funció de la gravetat del perjudici.
 • Danys psicològics: Un dels aspectes més oblidats entre els lesionats en accidents de trànsit, especialment el causat pels accidents de gravetat, com solen ser els accidents de moto. Es reconeix com una seqüela denominada “Estrès posttraumàtic” i ha de quedar correctament acreditat a través d’informes mèdics.
 • Danys materials:
  • Reparació del vehicle
  • Casc, roba, equipació de la moto…
  • Qualsevol objecte que es portés en el moment de l’accident i resulti danyat: ulleres, mòbil, rellotge…
 • Lucre cessant: Cal valorar com afecten les lesions i seqüeles provocades per l’accident en l’econòmica de la víctima en veure’s incapacitada per a desenvolupar el seu treball habitual.

T’ajudem a conèixer quins són els teus drets davant la reclamació d’una indemnització per danys i perjudicis a causa d’un accident de moto.

Com es pot comprovar, són molts els factors a tenir en compte a l’hora de presentar una reclamació. Per això és convenient buscar advocats especialitzats en indemnitzacions per a aconseguir una compensació adequada als danys soferts.

En Indemnización por Accidente assessorem els nostres clients a l’hora de conèixer els seus drets enfront de les companyies d’assegurances, amb les quals es tenen obligacions però també drets.

Càlcul d’indemnització per accidents de moto

Com dèiem a l’inici, el càlcul d’una indemnització per lesions en accident de moto sol ser més complexa que en una altra mena de sinistres a causa de dues qüestions bàsiques:

 • Les lesions: Solen ser més greus i complexes que en altres accidents (fractures, claus, cremades, etc..)
 • Les dinàmiques dels accidents: Solen ser més controvertides, amb més versions contradictòries i requereixen més estudi. Per això sempre aconsellem la intervenció de la policia en qualsevol accident de moto. Ells obriran un atestat que brindarà la possibilitat d’una recerca més a fons de l’ocorregut davant les possibles versions contradictòries. És igualment important recaptar les dades de testimonis per a contactar amb ells en cas que sigui necessari el seu testimoniatge més endavant.

La base de la reclamació per danys i perjudicis serà la valoració de les lesions derivades de l’accident de moto que es realitzarà conforme al Barem del 2016 atenent tres situacions:

 • Víctima mortal: Les indemnitzacions han millorat considerablement amb l’entrada en vigor del Barem del 2016.
 • Lesions: Una lesió tindrà un temps de curació i un tractament que o bé farà desaparèixer la lesió al 100% o la minimitzarà. En aquest últim cas en el qual la lesió no ha curat completament és quan podem parlar de seqüeles o lesions permanents que, de cara a la indemnització a percebre, tenen una importància especial.
 • Seqüeles: Una de les seqüeles més importants i que més apareix en la reclamació de danys i perjudicis d’un accident de moto és el dolor, denominat algies. És a dir, una lesió desapareix i es recupera la mobilitat al 100%, no obstant això aquests moviments es fan amb dolor. Una de les algies més comunes són les cervicalgies derivades de l’esquinç cervical o de la fuetada cervical.

Quines són les lesions més freqüents en els accidents de moto?

Les lesions provocades per accidents de moto poden ser bastantes greus. En aquests vehicles, el conductor està més exposat que en els cotxes, en els quals la carrosseria pot absorbir l’impacte del sinistre. En el cas de les motocicletes és el propi cos del motorista el que rep el cop de manera directa.

CONSELL: Des de la nostra experiència en el servei d’advocats d’accidents i després d’haver vist tants casos diferents hem de posar l’accent en la importància de portar la roba adequada per a disposar de més seguretat quan es condueix una moto. I per descomptat, sempre, sempre, el casc. Fins i tot a l’estiu o si fa molta calor.

Qualsevol protecció i precaució és poca si tenim en compte les lesions que es poden sofrir en un accident.

Lesions més freqüents en accidents de moto

 1. Fractures en cames: El tren inferior és una part del cos essencial per a conduir una moto i és el que queda més exposat davant un possible sinistre. La fractura del fèmur és bastant freqüent, sent aquesta una lesió dolorosa.
 2. Fractures en braços: Una mala caiguda pot suposar el suport de tot el pes corporal sobre un braç i la fractura d’aquest. El temps de recuperació d’aquesta lesió dependrà de la gravetat d’aquesta.
 3. Fractura de pelvis: Sol produir-se davant l’impacte de la moto amb un altre vehicle. Es tracta d’una lesió de gravetat donada la proximitat d’aquesta part del cos amb diversos òrgans interns i la medul·la espinal.
 4. Abrasions en la pell: Quan un motorista cau pot sofrir esquinçaments i ferides en la pell a conseqüència de l’impacte amb l’asfalt i, encara que són lesions bastant vistoses (poden ser superficials o més profundes i poden comportar la presència de sang) no solen revestir gravetat. En alguns casos tal vegada requereixen d’intervenció quirúrgica.
 5. Traumatisme al pit: Es pot produir a conseqüència que el cop impacta directament sobre el cos del motorista. Poden ser lesions de gravetat, ja que pot fracturar-se alguna costella, trencar-se l’artèria aorta, etc.
 6. Traumatisme craneal: Els cops al cap suposen un elevat risc de mortalitat, igual que els impactes en el pit. El casc és l’única opció de protegir aquesta part del cos davant una caiguda amb moto. Però fins i tot amb el casc posat pot produir-se un traumatisme cerebral que de doni lloc a diverses conseqüències. És molt important no retirar mai el casc a una persona que ha sofert un accident amb moto, perquè es podria provocar la mort d’aquesta o importants seqüeles.
 7. Lesió en la medul·la espinal: Es tracta d’una lesió de gravetat que pot repercutir en el grau de mobilitat del tren inferior de la persona accidentada. Paraplegies, tetraplegies, etc.

Et convidem a consultar la nostra calculadora d’indemnitzacions per a fer-te una idea dels imports més habituals per a les lesions més comunes en funció de l’accident i la zona afectada.

Evidentment, les indemnitzacions més elevades són les derivades de les lesions medul·lars que solen rondar el milió d’euros. Per a arribar a percebre aquestes indemnitzacions, o les de qualsevol altra quantitat, es requereix una gran experiència des del punt de vista de la valoració del mal corporal i de l’aplicació del Barem.

Per això és recomanable comptar amb l’ajuda d’advocats especialitzats en accidents de trànsit, com va fer Antonio, un dels nostres clients, l’experiència dels quals pot servir com a exemple de sol·licitud d’indemnització

Exemple d’indemnització per accident de moto

Antonio es va posar en contacte amb Indemntzación por Accidente després de sofrir un accident de moto a Toledo i ens va consultar el seu cas: Circulant per una carretera comarcal un cotxe li va tirar al terra provocant-li lesions després d’avançar-li sense guardar la distància de seguretat.

La policia es va personar en el lloc de l’accident i el contrari va reconèixer la seva culpa. El client va tenir molta sort que no existissin versions contradictòries, com ocorre sovint en sinistres en els quals es veuen implicats motoristes.

Les lesions que va sofrir Antonio, afortunadament, no van ser de gravetat: diverses fractures que van requerir tractament ortopèdic i sessions de rehabilitació. Les més destacables per les seves conseqüències van ser les del canell esquerra:

accident moto 1

Es va analitzar la dinàmica de l’accident i el diagnòstic anterior i, després del període de curació, Antonio va passar per la valoració del nostre perit mèdic que va estipular les cuelas y perjuicios que serían la base de su demanda de indemnizaci seqüeles i perjudicis que serien la base de la seva demanda d’indemnització:

accident moto 2

Com es pot observar, es van tenir en compte tots els factors que es detallaven anteriorment: Seqüeles, rehabilitació, material ortopèdic, perjudici estètic, perjudici per danys econòmics al no poder fer el seu treball… Aquest últim punt va ser de vital importància a l’hora d’establir la quantia de la indemnització perquè Antonio era mecànic i esquerrà i encara que les lesions no eren greus, sí que li limitaven per a dur a terme les funcions principals del seu treball. Es va considerar que havia sofert una pèrdua econòmica important i també es va valorar el mal moral que li va produir el saber que no podria tornar a exercir la professió a la qual sempre s’havia dedicat.

Finalment es va aconseguir per al client una indemnització de 98.000 euros com a compensació per tots els danys soferts

En Indemnización por Accidente comptem amb els millors especialistes, tant advocats com metges, per a assessorar-te, valorar les teves lesions i acompanyar-te en la reclamació de la teva indemnització. T’ajudarà compensar els danys produïts per un accident de moto.

Preguntes frecuents

El passatger d’una moto cobra sempre una indemnització?

Si has sofert un accident de moto com a passatger et podem assegurar que independentment de qui fos la culpa del mateix (ja fos el conductor de la moto o un altre vehicle amb el qual col·lidís) tens dret a reclamar una indemnització per les lesions sofertes. Una altra cosa és que aquesta tasca sigui senzilla, ja que les assegurances tractaran de posar-te les majors traves possibles perquè els reclamis una indemnització que va directament en contra del seu compte de resultats empresarials.Si vols saber més coure els accidents com a passatgers pots llegir aquest artícle.

Puc reclamar per un accident de moto sense impacte amb un altre vehicle?

És molt habitual en els accidents de moto que es produeixi un accident sense col·lisió entre la moto i un altre vehicle. Per exemple si un cotxe se salta un cedeixi el pas i envaeix el carril de la moto és bastant habitual que el conductor realitzi una maniobra evasiva per a evitar l’accident o “clavi” els frens i es vagi al terra sense impactar amb el vehicle culpable. En aquests casos es pot reclamar igualment una indemnització per les lesions sofertes i pels danys materials (no sols els danys de la moto, també casc, rellotge , mòbil, roba etc) però és fonamental en aquests casos comptar amb la presència de la policia perquè aixequi un atestat. És molt important sol·licitar als testimonis que esperin la presència policial ja que el seu testimoniatge pot ser fonamental en el desenvolupa-ment del procés de reclamació. Pots llegir més sobre els accidents de moto aquí

Puc reclamar la factura del casc rere accident de moto?

Un dels problemes als quals s’enfronten els usuaris de moto després d’un accident és la reclamació dels altres danys materials que no són la reparació de la moto com pot ser el casc, rellotge , mòbil, roba etc. Existeix un conveni entre les asseguradores denominat CICOS a través del qual cada asseguradora arregla els danys en els vehicles dels seus assegurats però no s’inclouen altres danys materials com pot ser el casc, de tal forma que cal reclamarsli a l’asseguradora contrària. Si hi ha lesions es reclamen conjuntament. La millor manera per a reclamar-ho és disposar de la factura de compra. Si no es disposa d’ella es reclamarà a través d’una factura proforma que podrem aconseguir en qualsevol botiga especialitzada de motos. Una vegada que s’ha produït un impacte en el casc, per seguretat cal canviar-lo, però ara comença la baralla amb l’asseguradora perquè no ens apliquin una depreciació en el valor d’aquest. Més informació en aquest post.

Com es calcula una indemnització per accident de moto?

Les lesions derivades d’un accident de moto desgraciadament solen ser bastant greus i inclouen lesions importants funcionals com perdudes de mobilitat, amputacions i cremades de l’asfalt que suposen un perjudici estètic que es valora en indemnitza dins d’una escala d’1 a 50 en funció de la gravetat d’aquest. EL càlcul d’una indemnització per aquestes lesions no és tasca senzilla i requereix de la intervenció d’un especialista en valoració del mal corporal que determini, el moment d’estabilització de les lesions, aquest perjudici estètic del qual parlàvem anteriorment, el perjudici funcional, psicològic i els danys morals. Hem creat una calculadora online que pots consultar de manera gratuïta..

Indemnitzacions i prestacions per incapacitat total

0
indemnització per incapacitat permanent

Existeixen situacions en la vida per les quals ningú volgués passar però, per desgràcia, arriben i cal plantar-los cara. Una d’elles és sofrir una malaltia, lesió o qualsevol patologia crònica que impedeixi a una persona treballar tal com ho feia. En aquests casos, el millor sempre és estar informat, saber com reaccionar i quins drets es poden reclamar.

La concessió d’una prestació econòmica per incapacitat permanent és un d’aquests drets i cal tenir clar quan i com sol·licitar-la, quins són els diferents graus i quina prestació correspon en cada cas.

Què és la incapacitat permanent?

La incapacitat permanent és una situació laboral que afecta el treballador que, a causa d’una malaltia o lesió greu que es preveu definitiva, no pot realitzar de manera parcial o total el treball que venia desenvolupant.

Quan una persona es troba en aquesta situació té dret a percebre unes prestacions econòmiques a càrrec de la Seguretat Social que dependran del grau d’incapacitat que se li concedeixi.

Per a sol·licitar una incapacitat permanent el treballador ha hagut de passar prèviament per una incapacitat temporal (IT) o baixa. Aquesta IT l’ha de concedir un metge quan se sofreix algun tipus de limitació anatòmica o funcional a causa de qualsevol d’aquestes circumstàncies:

El termini màxim que es pot mantenir la incapacitat temporal és de 12 mesos (18 mesos amb una pròrroga especial). Una vegada transcorregut un any de baixa, el treballador ha de passar per un tribunal mèdic. La resolució d’aquest tribunal pot donar lloc a tres escenaris diferents:

 • Reincorporació al treball: La persona rep l’alta mèdica i torna a treballar amb normalitat perquè ha aconseguit recuperar-se al 100% per a realitzar les funcions pròpies del seu lloc laboral.
 • Prorroga de 6 mesos: Es determina aquest temps per a continuar la recuperació o bé per a, al final del termini i si no s’espera millora, determinar que cal sol·licitar la incapacitat permanent. S’esgotarien d’aquesta manera els 18 mesos que s’esmentaven anteriorment.
 • Incapacitat permanent: Es poden iniciar els tràmits de sol·licitud de la incapacitat permanent quan el lesionat hagi estat donat d’alta mèdica després de seguir el tractament mèdic adequat, s’hagin esgotat totes les possibilitats terapèutiques possibles i així i tot continuï presentant signes greus de malaltia o/i lesió. A més, ha de considerar-se que previsiblement aquestes reduccions anatòmiques o funcionals seran permanents, no hi ha millora possible.

No sempre és necessari esgotar el període de 12-18 mesos per a demanar la incapacitat. Si abans d’aquest període ja es percep que les seqüeles són greus, possiblement cròniques i que el treballador veurà minvades les seves capacitats laborals en menor o major mesura, es podrà procedir a la sol·licitud.

Informar-se bé és el millor començament.

Per exemple, un accident laboral d’un mecànic de cotxes que tingui com a resultat l’amputació d’una mà. Després de les primeres cures i cicatrització es tindrà clar que el treballador no pot tornar al seu lloc laboral en plenes facultats i es podrà demanar la incapacitació.

Com se sol·licita la incapacitat permanent?

 • Presentar la sol·licitud:
  • Sol·licitud de part: El propi perjudicat acudirà a qualsevol oficina de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) i demanarà el formulari de sol·licitud d’incapacitat. Es recomana posar molta atenció en emplenar-ho deixant ben clares les raons i qüestions mèdiques per les quals es considera que no s’està capacitat per a continuar duent a terme el treball que es realitzava.
  • A instàncies d’una entitat col·laboradora: per exemple, la mútua d’accidents de l’empresa que ha tramitat la incapacitat temporal.
  • Sol·licitud d’ofici: el propi Institut Nacional de la Seguretat Social planteja la incapacitat permanent del treballador
 • Comparèixer davant el tribunal mèdic: se citarà al treballador passats més o menys 30 dies des del lliurament de la sol·licitud. En aquest tribunal mèdic de la Seguretat Social es valorarà, a través dels Equips de Valoració d’Incapacitats (EVI), la malaltia, molèstia, patologia, etc. de la qual es tracti, de manera exhaustiva. Per a això, la persona afectada ha de mostrar els originals i fotocòpies de tots els informes mèdics rellevants dels quals es disposi.
 • Resolució de l’INSS: la comunicació es rebrà per correu en el domicili i sol demorar-se uns 30 dies des que es passa el tribunal mèdic. En aquesta resolució s’indicarà si es concedeix algun tipus d’incapacitat i en quin grau o si es denega la petició:
  • Si el treballador està d’acord: acabarien els tràmits tenint en compte el següent:
   • Revisions per agreujament o millora: En el moment en el qual es declari la invalidesa permanent, es determinarà el termini a partir del qual es realitzaran les revisions per agreujament o millora.
  • Si el treballador no està d’acord amb la resolució: té dret a reclamar.

Com es reclama la resolució de l’INSS sobre la incapacitat permanent?

Un tribunal mèdic de la Seguretat Social valorarà el teu grau d’incapacitat. Si no estàs conforme amb la resolució pots recórrer. Cada any guanyem desenes de casos!

 • Reclamació prèvia davant l’INSS: El treballador disposarà de 30 dies hàbils des de la recepció de la resolució per a presentar una reclamació prèvia. Després d’escoltar l’argumentació del treballador sobre per què i en quin grau li correspon una incapacitat permanent i repassar la documentació mèdica nova que s’aporti, l’INSS tornarà a dictar una resolució.
 • Demanda davant el Jutjat social: Si l’INSS desestima la reclamació prèvia, el treballador podrà posar una demanda davant aquest jutjat en un termini de 30 dies hàbils des de la notificació d’aquesta última resolució. Recomanem sempre que es busqui assessorament d’un advocat especialitzat que pugui defensar el cas des de l’experiència i amb professionalitat.
 • Judici: El treballador haurà d’acudir a judici al costat del seu advocat especialitzat i acreditar el grau d’incapacitat permanent que considera que li correspon. Per a això ha d’aportar proves mèdiques, testimonis… Una vegada conclòs el judici es dictarà sentència determinant si hi ha incapacitat i en quin grau. Si així i tot no s’està d’acord, i sempre que l’advocat especialitzat el consideri oportú, es podrà recórrer.
 • Recursos davant el Tribunal Superior de Justícia i el Tribunal Suprem.

Indemnización por Accidente et pot assessorar de manera gratuïta i acompanyar-te en tot el procés

Pots comptar amb Indemnización por Accidente si necessites reclamar davant la Seguretat Social. Els nostres metges faran una valoració de la incapacitat i els nostres advocats especialistes en incapacitats presentaran la reclamació. Ells t’acompanyaran durant la reclamació, el judici i els recursos davant instàncies superiors que siguin necessaris.

Jesús Pascual, advocat

“Quan un client ens planteja la gestió d’una incapacitat permanent el més important és relacionar les limitacions que presenta amb les tasques fonamentals de la seva professió habitual. Si aquestes limitacions li impedeixen fer les tasques, tindrà moltes opcions d’obtenir la prestació derivada de la incapacitat permanent” Jesús Pascual, Advocat especialista en accidents laborals, responsable del Departament d’Incapacitats.

Carlos Cabanyes advocat en Indemnització per accident

“Realitzar un adequat estudi de viabilitat és essencial a l’hora de sol·licitar una incapacitat per a evitar pèrdues de temps i diners innecessàries. Després caldrà recaptar i acreditar les malalties amb la documentació mèdica pertinent.” Carlos Cabañas, advocat especialitzat en procediments de recàrrec de prestacions per faltes de mesures de seguretat i actes d’infracció.

Ana Inés Martínez, advocada del Departament d'Incapacitats

“S’ha de comptar amb assessorament jurídic des de l’inici del tràmit de la incapacitat a fi d’evitar possibles perjudicis futurs quant a la resolució d’aquesta.” Ana Inés Martínez, advocada del Departament d’Incapacitats

Quins són els graus d’incapacitat permanent?

A continuació es detallaran els 4 graus d’incapacitat permanent que reconeix la llei. Si vols conèixer més sobre el tema, et recomanem visitar la web especialitzada https://www.incapacidadpermanente.es/

INCAPACITAT PERMANENT PARCIAL (IPP)

S’entén per incapacitat permanent parcial per a la professió habitual aquella que, sense aconseguir el grau total, ocasiona al treballador una disminució no inferior al 33% del seu rendiment normal per a aquesta professió, sense impedir-li la realització de les tasques fonamentals d’aquesta.

És a dir, el treballador pot continuar fent les tasques fonamentals del seu treball però trobarà dificultat per a dur a terme algunes de les funcions “secundàries” que es requereixen en el seu lloc.

Exemple: Un conductor d’ambulància amb una lesió en l’espatlla. Pot continuar conduint però no podrà carregar pes, la qual cosa dificultarà el pujar i baixar la llitera, l’equip mèdic, etc.

Pots tenir dret a tornar al teu lloc de treball

Possibilitat de tornar a treballar:

 • El treballador pot fer un altre treball per compte d’altri o per compte propi.
 • També té dret a reincorporar-se al seu lloc de treball original. Les condicions dependran del grau d’incapacitat i de com serà la recuperació posterior.

Requisits

 • El treballador ha d’estar donat d’alta o en una situació assimilada a l’alta (desocupació, excedència forçosa, maternitat o paternitat…) en el moment del fet causant, és a dir, quan es produeix la malaltia o l’accident.
 • Cotització::
  • Incapacitat derivada d’una malaltia comuna: que es requereix període de cotització.
   • El treballador és major de 21 anys: haurà d’haver cotitzat 1800 dies en els 10 anys anteriors a la data en què s’extingeix la incapacitat temporal de la qual deriva la permanent.
   • El treballador és menor de 21 anys: haurà d’haver cotitzat la meitat dels dies que hagin transcorregut entre el seu 16 aniversari i el dia que comença el període d’incapacitat temporal.
  • Incapacitat derivada d’accident laboral o no i de malaltia professional: NO es requereix temps de cotització.

Prestació

Indemnització a tant alçat, és a dir, en un únic pagament, de 24 mensualitats de la base reguladora des de la qual s’hagi determinat la prestació per incapacitat temporal de la qual deriva la incapacitat permanent.

La base reguladora és el barem amb el qual es calculen les prestacions i està directament relacionada amb la base de cotització: a major base de cotització, majors prestacions. També es tindran en compte altres factors com l’edat, el grau d’incapacitat…

INCAPACITAT PERMANENT TOTAL (IPT)

Es produeix una situació d’incapacitat permanent total quan les molèsties i lesions que sofreix el treballador impedeixen la realització de totes les tasques, o almenys les fonamentals, pròpies de la seva professió, sempre que pugui dedicar-se a una altra diferent.

Per exemple, un pintor que sofreix una lesió d’esquena que li impedeix tornar a fer esforços carregant amb escales, pots de pintures i estar molt temps dempeus fent moviments repetitius. No pot tornar a treballar pintant cases però pot reciclar-se per a qualsevol altre treball en el qual romangui assegut o que no impliqui tant d’esforç físic.

Pots dedicar-te a una professió diferent

Possibilitat de tornar a treballar: Podrà fer-ho en qualsevol altra professió o àrea en la qual les seves molèsties no li impedeixin dur a terme les seves funcions de manera efectiva.

Requisits

 • El treballador ha d’estar donat d’alta o en una situació assimilada a l’alta (desocupació, excedència forçosa, maternitat o paternitat…) en el moment del fet causant, és a dir, quan es produeix la malaltia o l’accident.
 • Cotizació
  • Incapacitat derivada d’una malaltia comuna: se es requereix període de cotització.
   • El treballador és major de 26 anys: Ha d’haver cotitzat un quart del temps transcorregut entre la data del seu 20 aniversari i la del fet causant de la lesió o malaltia. En aquest cas existeix un mínim exigit: cinc anys de cotització. A més, una cinquena part del període de cotització exigit, és a dir, el quart del temps entre els 20 anys i el fet causant, haurà d’haver-se produït en els 10 anys anteriors a la incapacitat temporal provocada per l’accident o malaltia del qual es tracta.
   • El treballador és menor de 26 años: Ha d’haver cotitzat la meitat del temps entre la data del seu 16 aniversari i la del fet que ha ocasionat la lesió o malaltia.
  • Incapacitat derivada d’accident laboral o no i de malaltia professional: NO es requereix temps de cotització.

Prestació

En aquest cas la prestació és una pensió anual vitalícia constituïda pel 55% de la base reguladora.

Majors de 55 anys. En el cas dels treballadors majors de 55 anys que puguin demostrar que la seva falta de preparació o que les seves circumstàncies socials i labors li dificultarà aconseguir adaptar-se a una nova professió, la qual cosa podríem cridar “reciclar-se” en un nou àrea laboral, la pensió pot incrementar-se en un 20%

INCAPACITAT PERMANENT ABSOLUTA (IPA)

Utilitzant la paraula absoluta sembla quedar clara la definició d’aquest grau d’incapacitat: aquella en la qual el treballador quedi completament inhabilitat per a treballar en qualsevol professió. Fins i tot encara que presenti aptituds per a realitzar alguna activitat, no tindrà habilitat per a realitzar-la amb eficàcia.

Si és el teu cas, visita la nostra web especialitzada incapacidadpermanente.es

Possibilitat de tornar a treballar: Cap, el treballador no està capacitat per a realitzar cap activitat laboral.

Requisits: LEls mateixos que es precisen per a la incapacitat permanent total i que estan detallats anteriorment.

Prestació: La prestació per a la IPA és una pensió anual vitalícia que es calcula aplicant un percentatge del 100% a la base reguladora.

GRAN INVALIDESA

La gran invalidesa és aquella situació en el qual les pèrdues anatòmiques o funcionals del treballador són tan greus que necessita l’ajuda d’una altra persona per a realitzar les activitats bàsiques del dia a dia com vestir-se, menjar, endreçar-se…

Possibilitat de tornar a treballar: Cap, el treballador no està capacitat per a realitzar cap activitat laboral.

Requisits: Els mateixos que s’han enumerat per a la incapacitat permanent total..

Prestació: Pensió mensual calculada aplicant un percentatge del 150% a la base reguladora. Aquest 50% afegit respecte a la prestació que es concedeix amb la incapacitat permanent absoluta es planteja per a cobrir la necessitat de comptar amb una persona que ajudi al treballador en les tasques quotidianes o bé per a pagar l’allotjament o cura del mateix en una institució assistencial pública del sistema de la Seguretat Social finançada amb càrrec als Pressupostos Generals de l’Estat.

Resumen

Incapacitat Permanent parcial per a la professió habitual 24 mensualitats de la base reguladora en un pagament únic
Incapacitat Permanent Total per a la professió habitual 55% de la base reguladora
Incapacitat Permanent Total qualificada (només per a majors de 55 anys)) 75% de la base reguladora
Incapacitat Permanent Absoluta per a tot treball 100% de la base reguladora
Gran Invalidesa 150% de la base reguladora

 

Es pot revocar una incapacitat laboral ja concedida?

La Seguretat Social SÍ que pot revisar i revocar qualsevol incapacitat en determinats casos, ja sigui per millora, per un error de diagnòstic o per altres causes com la realització per part de la persona que rep la prestació de treballs per compte propi o aliè en les situacions d’incapacitat que no es pugui treballar.

En aquests casos, moltes persones es troben en una complicada situació, ja que això comporta la pèrdua de la pensió per incapacitat que venien rebent.

Aquesta decisió de revocació de l’INSS, així com la valoració del grau d’incapacitat, pot ser recorreguda si existeix base per a això a través dels nostres advocats i perits mèdics especialitzats en incapacitats ja que la Seguretat Social pot no actuar sempre de manera correcta. El treballador pot recórrer la resolució del tribunal mèdic i nosaltres podem ajudar-lo.

En Indemnización por Accidente guanyem desenes de judicis tots els anys de treballadors que són valorats de manera injusta. Per a aconseguir-ho, comptem amb un equip format per advocats i metges especialistes en la valoració d’incapacitats que conjuntament defensen els drets del treballador enfront de la Seguretat Social.

El nostre equip lluitarà per aconseguir la incapacitat que et correspon

Si creus que les teves lesions són constitutives d’una incapacitat pots posar-te en contacte amb nosaltres. T’assessorarem gratuïtament sobre quins són els teus drets i com reclamar-los.

Indemnitzacions per incapacitat derivades d’accidents laborals

Una de les causes que pot derivar en el reconeixement d’una incapacitat permanent, com s’explicava a l’inici d’aquest article, és un accident laboral. Aquests casos són més complexos que la resta de situacions perquè a la reclamació d’incapacitat permanent se li pot afegir la d’una indemnització pels danys soferts en l’accident.

CCada dia gestionem casos d’indemnitzacions per accidents laborals i sabem com defensar els drets dels treballadors que sofreixen lesions durant el desenvolupament de la seva activitat laboral o in-itinere (accidents que ocorren durant els desplaçaments entre la residència habitual i el lloc de treball).

Exemples d’indemnitzacions per accidents laborals

Indemnització per incapacitat derivada d’accident laboral

Alberto treballava com a Oficial de 2a en una empresa de muntatges industrials quan va sofrir un accident per electrocució a causa d’una negligència de l’empresa que, d’haver actuat correctament, podria haver evitat l’accident laboral.

Les lesions al principi no revestien molta gravetat, sent afectats una cama i el túnel carpià d’una mà.

Inspecció de treball no va actuar d’ofici i va ser Indemnización por Accidente qui va presentar la denúncia que va resultar favorable per al nostre client:

Inspeccio de treball

No obstant això, amb el pas del temps, el quadre mèdic es va complicar i les seqüeles que es van presentar van provocar el reconeixement d’una INCAPACITAT PERMANENT ABSOLUTA per a tot treball:

Després d’un parell d’anys de procés judicial, i uns dies abans d’arribar a judici, l’asseguradora de l’empresa va accedir a pagar al nostre client els 800.000 euros que reclamàvem. Aquest total en part corresponia a la incapacitat permanent absoluta que, encara que a Alberto no li generava una pèrdua econòmica ni un lucre cessant ja que cobrava el 100% del seu salari, sí que li suposava un important mal moral al no poder tornar a treballar la resta de la seva vida.

Indemnització per incapacitat derivada d’un accident de trànsit

Nelson es va posar en contacte amb nosaltres perquè va sofrir un accident de moto camí a la feina. Un altre vehicle va envair el seu carril i li va tirar al terra. Presentava les següents lesions:

lesions

A causa de les seves seqüeles, la Seguretat Social li va reconèixer una incapacitat permanent total per a la seva professió habitual.

El nostre perit, després d’estudiar el cas, va considerar que no sols tenia una incapacitat laboral per a la seva professió, és que tampoc podia realitzar cap un altre activitat laboral.

Recorrem la resolució d’incapacitat permanent total i aconseguim que li reconeguessin una incapacitat permanent absoluta.

A més, tenint en compte que s’havia produït un accident de trànsit en un desplaçament laboral, el nostre perit va fer la següent valoració conforme al barem d’accidents de trànsit:

Sequeles

Gràcies a aquest informe, els nostres advocats van aconseguir una indemnització de 460.000 euros, dels quals, 274.000 eren deguts a factors correctors derivats d’aquesta incapacitat permanent absoluta:

factors de correccio

En Indemnización por Accidente guanyem desenes de judicis tots els anys de treballadors que són valorats de manera injusta. Per a aconseguir-ho, comptem amb un equip format per advocats i metges especialistes en la valoració d’incapacitats que conjuntament defensen els drets del treballador enfront de la Seguretat Social.

El nostre equip lluitarà per aconseguir la incapacitat que et correspon

Si creus que les teves lesions són constitutives d’una incapacitat pots posar-te en contacte amb nosaltres. T’assessorarem gratuïtament sobre quins són els teus drets i com reclamar-los.

Preguntes freqüents

Quina indemnització em correspon per accident de trànsit?

Les indemnitzacions per incapacitat permanent derivada d’un accident de trànsit depenen del grau d’incapacitat. A títol orientatiu les indemnitzacions poden ser de:

 • Incapacitat permanent parcial: 50.000 Euros
 • Incapacitat permanent total: 100.000 euros
 • Incapacitat permanent absoluta: 500.000 Euros
 • Gran Invalidesa: 1.000.000 Euros

Si vols calcular una estimació de la indemnització fes clic aquí.

Quina indemnització em correspon per accident laboral?
Si vols calcular una estimació de la indemnització fes clic aquí.

Què és la indemnització del conveni col·lectiu?

La majoria dels convenis col·lectius estableixen unes indemnitzacions per als treballadors que sofreixin una incapacitat permanent o la defunció per un accident laboral. Les indemnitzacions depenen del conveni, de la província i del grau de la incapacitat. Per exemple, el Conveni de Construcció de Madrid estableix una indemnització de 28.000 euros per a la incapacitat total i 47.000 per a l’absoluta.

Si vols saber més fes clic aquí.

Indemnització per atropellament amb lesions a vianants, ciclistes o animals

0
Indemnizacion per atropellament

Els atropellaments amb ferits i fins i tot víctimes mortals són, per desgràcia, bastant habituals. Ningú està lliure de sofrir un d’aquests accidents ja sigui com a vianant, com a ciclista o fins i tot com a conductor del cotxe implicat en el sinistre. Per això cal tenir clar quan i com es poden demanar reclamacions d’indemnització per atropellament amb lesions que puguin compensar, almenys en part, els danys derivats d’aquest contratemps.

L’essencial, davant qualsevol mena d’atropellament, és seguir unes pautes per a solucionar el problema immediat i per a recaptar tota la informació que serà la base d’una futura demanda.


Què fer si se sofreix un atropellament.

 • Mantenir la calma en la mesura que sigui possible per a poder parar esment als detalls de l’accident. És important intentar retenir la marca, model, color i matrícula del cotxe causant del sinistre, per si es donés a la fugida. En un atropellament entre ciclistes i vianants: sol·licitar totes les dades dels implicats, encara que pugui semblar que en un primer moment no s’han produït lesions.
 • Telefonar a la policia perquè acudeixi al lloc dels fets i elabori un informe o atestat. En aquest document es recull el judici crític i l’opinió personal de l’agent que hagi assistit a l’accident sobre qui és el culpable de la col·lisió. Aquest document oficial serà fonamental en la resolució final del cas. Ells s’encarregaran també de buscar testimonis que puguin declarar sobre els fets.
 • La víctima ha de donar la seva pròpia versió a la policia en la zona del sinistre. Quan, per algun motiu, és impossible que el faci, l’adequat és que acudeixi a la comissària de policia al més aviat possible per a interposar una denúncia i aportar dades sobre l’ocorregut.
 • Registrar els danys materials generats per l’accident: roba, ulleres, telèfon mòbil..
 • Requerir l’assistència mèdica si fos necessària intentant no moure les zones del cos en les quals pogués haver-hi fractura òssia o qualsevol altra lesió.Encara que la víctima pugui aixecar-se i moure’s, és recomanable que acudeixi a un centre mèdic per a sotmetre’s a una revisió mèdica que determini l’abast de les lesions sofertes. Això és especialment important si s’ha sofert un cop al cap, encara que s’emporti el casc en el cas dels ciclistes. Un atropellament pot ser més greu del que sembla en un primer moment ja que, davant situacions límit, el cos allibera adrenalina que minimitza el dolor i la sensació de malestar. Per això no és convenient marxar-se caminant ni continuar pedalant en cas d’anar amb bicicleta. Més val prevenir que lamentar.
 • Assegurar-se que l’informe mèdic d’urgències descriu les lesions i molèsties de la forma més detallada possible ja que aquest document serà fonamental a l’hora de reclamar la indemnització. És molt important que un metge acrediti en les primeres 72 hores les lesions produïdes per l’accident. Qualsevol lesió que no apareguin en l’informe mèdic dins d’aquest termini, generarà dificultats per a la seva reclamació. Registrar també les seqüeles que, després del procés de recuperació, hagin pogut quedar. En cas d’atropellament a animals, acudir al veterinari i demanar una còpia de l’informe..

  Si sofreixes un atropellament, és essencial que et sotmetis immediatament a una revisió mèdica per a determinar les lesions sofertes

 • Guardar els informes mèdics o del veterinari per si calgués arribar a judici.
 • Per a iniciar un procés de reclamació d’indemnització en qualsevol d’aquestes situacions és més convenient comptar amb l’assessoria d’un advocat d’accidents que tingui experiència a valorar bé les circumstàncies de l’atropellament i sàpiga com actuen les asseguradores per a poder enfrontar-se a elles.

Atropellament a vianants

Indemnizacion per atropellament

Dades generals

Cada any es produeixen a Espanya més de 10.000 atropellaments i el 20% de víctimes per accidents es produeix en aquests sinistres. Són xifres gens menyspreables i que indiquen que es tracta d’un risc real, ningú està lliure de sofrir aquest tipus d’accidents. Al cap i a la fi, tots som vianants en algun moment del dia.

Les víctimes més freqüents d’atropellaments són les persones majors. La causa és que creuen en massa ocasions per llocs indeguts o amb el semàfor en vermell, sense tenir en compte que no disposen de la velocitat i reflexos d’una persona més jove. Aquest comportament es dóna sobretot a les ciutats.

També són molt freqüents els atropellaments a menors d’edat, especialment en zones residencials on els menors juguen més lliurement i poden irrompre en la calçada sense que el vehicle pugui veure’ls.

Quant a les causes dels accidents per atropellament, la principal és la distracció en usar les noves tecnologies com els mòbils, en escoltar música amb auriculars o en canviar l’emissora en la ràdio del cotxe, entre altres…

Des Indemnización por Accidente recomanem extremar les precaucions tant si anem caminant com si estem conduint per una zona amb vianants. Utilitzar el sentit comú i respectar les normes de trànsit són la millor prevenció. Però si encara així una persona sofreix un atropellament hauria de plantejar-se demanar una indemnització.

Quan es pot demanar una indemnització en cas d’atropellament a un vianant?

En el nostre despatx diàriament percebem que moltes persones no reclamen la indemnització per atropellament amb lesió perquè es consideren culpables d’aquest..
demanar indemnitzacio atropellament
Amb l’experiència que ens dóna portar centenars de reclamacions per atropellaments, podem assegurar que la majoria dels atropellaments són susceptibles de reclamar una indemnització:

 • El vianant estava creuant correctament: una reclamació senzilla i fàcil de gestionar. Els vianants tenen la prioritat en els passos de zebra i semàfors en verd, per la qual cosa aquest tipus d’accidents sol saldar-se amb una important indemnització per atropellament per a la víctima del sinistre.
 • El vianant és atropellat quan creua per un lloc indegut o al semàfor a vermell:
  • El vianant s’ha tirat damunt del vehicle de manera inesperada i/o ha actuat de manera temerària i no hi ha hagut manera possible de detenir el vehicle: la culpa és exclusiva del vianant i no pot reclamar indemnització. Aquest fet no es pot provar fàcilment.
  • En qualsevol altre cas: Processos que normalment acaben en judici. La víctima hauria de posar-se en mans d’un bon advocat especialitzat en accidents perquè demostri que existeix una concurrència de culpes.

Pots tenir dret a una indemnització per atropellament fins i tot creuant indegudament si es demostra concurrència de culpes

Concurrència de culpes en un atropellament

La concurrència de culpes ve a considerar que el vianant atropellat té una part de culpa en l’accident en creuar per on no devia o amb el semàfor en vermell però que també el conductor té una altra part de culpa per no anar a una velocitat més adequada a la via, perquè anava distret amb el telèfon mòbil o bé per qualsevol altre factor que caldrà demostrar.

En aquests casos, el lesionat pot reclamar una indemnització per atropellament la quantia del qual oscil·larà entre el 25% i 100%, en funció del seu grau de responsabilitat en l’accident.

Exemple: si es produeix una concurrència de culpes al 50% i la indemnització d’un vianant era de 10.000 euros, només cobraria 5.000€.

En Indemnización por Accidente comptem amb advocats especialitzats i metges especialistes en el dany corporal, però també treballem amb investigadors i recons-tructors d’accidents que ens ajuden a determinar les causes de l’atropellament. Com ho fan? Perquè moltes vegades amb la mera aplicació de fórmules matemàtiques. Per exemple, mesurant la distància entre el lloc de l’impacte i el lloc al qual ha estat llançat el vianant es pot establir la velocitat del vehicle implicat en l’atropellament. Així es va poder determinar si el conductor anava a la velocitat adequada i si podria haver detingut el vehicle per a evitar l’atropellament.

Una vegada aclarit qui pot reclamar, la qüestió és quant es pot reclamar per un atropellament.

Càlcul d’indemnitzacions per atropellament de vianants

Quan es produeix un atropellament es poden generar tres tipus de conseqüències per a les víctimes:

 • Els danys físics i estètics
 • Les seqüeles
 • El minvament econòmic

Danys físics i seqüeles: L’informe mèdic serà bàsic per a determinar quins són els danys físics que ha sofert l’accidentat, així com les seqüeles psíquiques que el sinistre hagi pogut deixar en la víctima. Igualment es considerarà el perjudici estètic derivat de cicatrius (fins i tot les quirúrgiques), cremades de l’asfalt o fins i tot si a la persona accidentada li pot quedar una coixesa crònica, la qual cosa també es considera un perjudici estètic en la nostra societat. Evidentment, l’import final de la compensació dependrà del grau de gravetat de les lesions sofertes. Quantes majors seqüeles, és a dir, molèsties o limitacions, li quedin al lesionat derivades de l’accident, major serà la indemnització.

El temps de curació i les seqüeles de l’atropellament determinaran la quantia de la indemnització

El minvament en l’economia de la víctima també serà un factor que es tindrà en compte. Quant temps ha de deixar de treballar per a recuperar-se i quanta pèrdua econòmica li suposa? Què ocorre si el lesionat és autònom, i en aquest cas tots sabem que té un altre tipus de règim econòmic?

La quantia de la indemnització dependrà del temps de curació del lesionat: com més gran sigui el temps que necessiti de recuperació, major serà la indemnització per incapacitat temporal. Com a orientació, el dia es valora aproximadament en uns 52 €

A l’hora de calcular la indemnització i, encara que resulta molt més complex, també es poden tenir en compte les circumstàncies personals de la víctima. Per exemple: un esportista d’elit que no pugui tornar a competir a causa de les seqüeles de l’atropellament.

A més dels danys físics i psíquics que hagi sofert la víctima, aquesta també pot reclamar danys materials per objectes i roba que portés en el moment de l’atropellament: mòbils, motxilles, rellotges, ulleres, etc.

L’eina que s’utilitza per a calcular el valor de les indemnitzacions és el Barem.

Aquest es revisa i modifica cada any, podent consultar-lo en el BOE Barems d’accidents o en la nostra secció Barems. L’entrada en vigor en 2016 del nou Barem va suposar un canvi important en la manera de calcular les indemnitzacions i, sobretot, va incrementar notablement les quanties a percebre pels lesionats de major gravetat, com és el cas de la majoria de sinistres en els quals està implicat un vianant. Per posar un exemple, s’ha inclòs la indemnització establerta per a cada intervenció quirúrgica a la qual hagi de sotmetre’s la víctima..

Cada lesió té la seva corresponent indemnització segons el barem, però, quines són les lesions que més habitualment es presenten en els atropellaments?

Lesions més freqüents en atropellaments de vianants

Quan es produeix aquest tipus de col·lisió, el vianant és molt vulnerable ja que reben els impactes directament sobre el seu cos, sense comptar amb cap element que els protegeixi.

Per aquesta raó, les lesions i seqüeles en aquesta mena de sinistres solen ser de major consideració, la qual cosa donarà lloc a indemnitzacions majors. De fet, els atrope-llaments i els accidents de moto són els que resulten amb lesions de major gravetat.

Els atropellaments són un dels accidents que resulten amb lesions de major gravetat, la qual cosa donarà lloc a indemnitzacions majors

El més habitual és que la víctima sofreixi politraumatismes en impactar el vehicle en marxa sobre el seu cos, encara que sigui a baixa velocitat. Les zones del cos en les quals generalment es produeixen les lesions són: genolls, maluc, nines, espatlles, coll i també cap.

Si vols saber com és la valoració de les teves lesions consulta com calcular la indemnització d’un atropellament.

Si has sofert un atropellament, l’opció recomanable sempre serà contractar un advocat especialitzat en accidents de trànsit, un professional que sàpiga interpretar el barem, tingui experiència en tota mena d’accidents i lluiti per la teva justa indemnització.

Per què es necessita un advocat especialitzat en accidents per a reclamar la indemnització per atropellament?

Una persona lesionada en un atropellament no compta amb el suport d’una assegu-radora, com ocorre en el cas dels vehicles. A l’hora de reclamar una indemnització hauria d’enfrontar-se en solitud a la companyia d’assegurança contrària, que farà tot el possible des del primer moment perquè la quantia a pagar per l’atropellament sigui la mínima possible. Aquesta complicació s’incrementarà si l’accidentat ha creuat per un lloc indegut i cal examinar les concurrències de culpes.

Si la víctima decideix enfrontar-se sola al procés, la companyia asseguradora del vehicle implicat utilitzarà el seu propi metge perquè realitzi una valoració de les lesions que l’atropellament li ha produït. Aquest perit mèdic vetllarà sempre més pels interessos de l’empresa que li contracta, l’asseguradora, que pels del demandant. Per això, en contractar els serveis d’un despatx especialitzat en accidents de trànsit, el primer que es farà serà realitzar un contra-informe pericial que tombi les menysvaloracions de la pericial de l’asseguradora.

Posar-se en mans d’un dels nostres lletrats i dels col·laboradors amb els quals comptem en Indemnització per Accident (per exemple, metges que valoren els danys corporals) marca la diferència a l’hora de reclamar la indemnització més justa punt per a reclamacions molt greus (paraplegies o altres lesions medul·lars) fins per a esquinços cervicals.

Esmentar, a més, que l’advocat no cobrarà si el client no aconsegueix la indemnització i, encara en aquest cas, la majoria de clients de Indemnización por Accidente poden tenir coberts els honoraris que han de pagar als nostres advocats per la seva pròpia assegurança de la llar.

La majoria de les assegurances de la llar contemplen en les seves pòlisses cobertures per als seus clients en cas d’atropellament, principalment en dos temes fonamentals:

 • Assistència jurídica: Els nostres serveis poden sortir gratuïts al client gràcies a aquest servei de l’assegurança de la llar, ja que serà aquest el que pagui els nostres honoraris
 • Responsabilitat Civil: Les assegurances de la llar també compten a vegades amb cobertures de responsabilitat civil com a vianants, important per a casos com pot ser el d’atropellament de vianants per part de bicicletes en els quals els primers siguin els culpables i hagin d’indemnitzar al ciclista. En aquest cas, l’assegurança de la llar seria responsable civil subsidiari i es faria càrrec del pagament de la indemnització.

Només per això, val la pena donar una ullada a les clàusules de l’assegurança de la llar perquè poden tenir moltes cobertures com aquestes que es desconeixen i que per això no es reclamen: indemnitzacions per incapacitat permanent, agressions, robatoris…

No ho dubtis, si has sofert un atropellament que t’ha ocasionat lesions posa’t en contacte amb nosaltres. Trobarem la manera que cobris la indemnització justa que mereixes.

Atropellament a nens menors de 14 anys i a persones amb incapacitat física o intel·lectual

Els casos d’atropellament a menors de 14 anys o a persones amb incapacitat física o intel·lectual són tractats de manera especial des de l’última modificació del barem l’any 2016 quant a la concurrència de culpes i la indemnització que els correspon.

Com s’ha explicat anteriorment, quan un vianant és atropellat per creuar per un lloc indegut s’aplica la concurrència de culpes i la indemnització es pot arribar a reduir fins a un 75% en funció del grau de responsabilitat del vianant en l’accident.

Doncs bé, quan es parla d’aquesta mena d’atropellaments, la modificació de l’article 1.2 de la nova llei que regula les indemnitzacions derivades d’accidents de trànsit referent a això diu el següent:

“En els supòsits de seqüeles i lesions temporals, la culpa exclusiva o concurrent de víctimes no conductores de vehicles a motor que siguin menors de catorze anys o que sofreixin un menyscapte físic, intel·lectual, sensorial o orgànic que els privi de capacitat de culpa civil, no suprimeix ni redueix la indemnització i s’exclou l’acció de repetició contra els pares, tutors i altres persones físiques que, en el seu cas, hagin de respondre per elles legalment. Tals regles no procediran si el menor o alguna de les persones esmentades han contribuït dolosament a la producció del mal.”

És a dir, qualsevol nen menor de 14 anys o persona amb incapacitat física o intel·lectual que sofreixi un atropellament i que no sigui atribuïble dol a la producció del mal (és a dir que no hagi provocat a propòsit l’atropellament), podrà reclamar el 100% de la indemnització pels danys soferts, independentment del grau de culpa que pogués atribuir-se-li en l’atropellament.

Un altre aspecte important que modifica la nova llei és que exclou la possibilitat de repetició contra els pares, és a dir, que l’asseguradora no es pot limitar a pagar i després reclamar als pares per la negligència.

Atropellaments a ciclistes

atropellaments de ciclistes i legislació
L’ús de la bicicleta com a mitjà de transport alternatiu s’ha popularitzat en els últims anys, així com també ha crescut l’interès per aquesta mena d’esport. Per això, cada vegada és més habitual creuar-se amb ciclistes en carreteres, zones rurals o ciutats. Com és lògic, l’increment de persones que circulen amb bicicleta és proporcional al creixement d’accidents que impliquen aquests usuaris.

Desconeixement de la normativa i accidents en carrils bici

Existeix una normativa viària molt clara sobre les normes de circulació que han de res-pectar tant els conductors de bicicletes com els de cotxes però encara es continuen gene-rant molts dubtes sobre com actuar quan coincideixen tots dos vehicles. Per exemple, la majoria dels conductors de cotxes no saben que poden trepitjar una línia contínua en la carretera per a separar-se del ciclista i poder avançar-ho amb seguretat.

A això s’uneix que moltes vies o calçades encara no estan condicionades per a les bicicletes. Les barreres de seguretat, per assenyalar un element entre molts, suposen un risc important per als ciclistes.

D’altra banda, la creació i augment dels carrils bici també ha originat accidents dins d’aquests. Bona part de la població desconeix que els carrils bici no són d’ús compartit, són espais per a ús exclusiu dels ciclistes excepte en determinats creus o zones senyalitzades.

Hem detectat un increment d’atropellaments a vianants en zones de carril bici en els quals el vianant sol ser el culpable

En cas d’atropellament d’un vianant per part d’un ciclista en un carril bici, el vianant podria ser el culpable per envair un espai que no li correspon. S’entén que el ciclista no és culpable de col·lidir amb ell o de caure a terra en realitzar una maniobra invasiva intentant no atropellar-li. Per tant, el vianant hauria d’indemnitzar al ciclista.

En aquests casos la cosa es complica ja que els vianants no disposen d’una assegurança obligatòria com els vehicles i els diners de la indemnització ha de sortir de la seva pròpia butxaca.

Quan pot demanar una indemnització un ciclista en cas d’atropellament?

Un ciclista lesionat en un atropellament podrà reclamar una indemnització per atropellament en els següents casos:

 • El sinistre no és culpa seva en cap cas: Si la responsabilitat recau sobre un tercer, el ciclista podrà reclamar qualsevol mal material o personal sofert.
 • El sinistre no és culpa seva de manera exclusiva: Si hi hagués una concurrència de culpes també pot exigir una indemnització proporcional a la part del culpa del contrari, com ocorre en el cas d’atropellament a vianants.

En quins casos és culpable el ciclista? És obligatori que tinguin segur??

En un accident en el qual es veuen implicats un cotxe i una bicicleta la culpa NO SEMPRE recaurà sobre el conductor: el ciclista també ha de respectar unes certes normes de circulació. Si no ho fa i això provoca un accident, la culpabilitat recaurà sobre ell.

Exemples:

És molt freqüent que els ciclistes creuin muntats i a tota velocitat per passos de vianants quan la llei els obliga a desmuntar de la bicicleta i creuar caminant com qualsevol vianant.

Cas d’un atropellament d’un ciclista a un vianant en espais que no siguin un carril bici: molts ciclistes, ignoren les normes de circulació, pedalen per les voreres amb el risc d’atropellament a vianants que això implica. Si ho fessin, ells són responsables de l’ocorregut i podrien veure’s obligats a pagar la indemnització corresponent a la persona lesionada..

Els ciclistes han de respectar les normes de circulació. Si no ho fan i això provoca un accident, seran culpables d’aquest

I això ens porta al tema de l’assegurança avui dia no obligatori encara que recomanable per a ciclistes. En els últims temps s’està debatent sobre la possibilitat de l’obligatorietat de contractar un, especialment de Responsabilitat Civil, per a conduir una bicicleta.

L’argument és que poden existir accidents greus que deixin importants seqüeles a la víctima per a tota la vida. En aquest cas, el ciclista haurà de fer front a una quantiosa indemnització de la seva pròpia butxaca no disposar d’una assegurança que respongui per aquesta eventualitatsar d’una assegurança que respongui per aquesta eventualitat.

Càlcul d’indemnitzacions per accident de bicicletes

La reclamació d’una indemnització per accident amb bicicleta es tramita exactament igual que la resta d’accidents i el càlcul es realitzarà utilitzant el mateix barem del qual ja hem parlat anteriorment. És a dir, els conceptes que es valoraran seran el temps de curació i les seqüeles. Existeix una particularitat en aquests accidents: els ciclistes no solen tenir asseguradora, així que cal realitzar un peritatge dels danys materials (danys en la bicicleta) per a poder reclamar-los.

Peritatge de danys materials

Es basa a portar la bicicleta a una botiga especialitzada i sol·licitar el pressupost de reparació dels danys soferts en l’atropellament. Aquest serà afegit a la quantia d’indemnització per les lesions i es reclamaran conjuntament.

En Indemnización por Accidente recomanem, sempre que la reparació no sigui massa costosa i el client s’ho pugui permetre, que s’aboni l’arranjament de la bicicleta i després reclamarem la factura. Això sol agilitar bastant el procés de reclamació i cobrament de la indemnització per l’accident de bici.

En els casos d’accidents amb bicicletes, igual que en el d’atropellaments de vianants, també es podran reclamar els danys materials: casc, roba, navegadors…

Lesions més freqüents a conseqüència d’atropellaments a ciclistes

Circular amb un vehicle de dues rodes incrementa la gravetat de les lesions quan succeeix un atropellament, ja que el cos està desprotegit davant el cop, igual que en el cas dels vianants.

Major risc corren les motos a causa de les velocitats que poden aconseguir, però els ciclistes també poden circular a velocitats importants i, a més, són mes susceptibles de ser víctimes d’un atropellament contra un altre vehicle que també es mou a una velocitat determinada.

Les caigudes quan es produeix un atropellament a una bicicleta solen produir talls i fractures d’ossos, una de les conseqüències freqüents d’aquests accidents.

També és possible que es produeixin lesions de gravetat a causa de la desprotecció del cos: traumatismes cranioencefàlics i lesions cerebrals. Per a intentar minimitzar el mal, és important la utilització d’un bon casc resistent, encara que no sempre és suficient per a evitar la lesió.

En el cas dels accidents de bicicleta, motos, patinets i altres mitjans, també és bastant habitual que se sofreixin cremades de l’asfalt o cicatrius que suposen un perjudici estètic i que també són indemnitzables.

Per a evitar que un acte tan plaent com desplaçar-se amb bicicleta es converteixi en un problema l’ideal és que tots els usuaris de la via pública actuem amb sentit comú, precaució i respecte cap a l’altre.

I si encara així sorgeix algun problema, els advocats especialitzats a accidents de Indemnización por Accidente estarem encantats d’ajudar-te en qualsevol cas d’atropellament, fins i tot en els quals intervenen animals.

Atropellaments a animals

indemnització per atropellament a animalsAtropellament a animals salvatges

Pot semblar difícil creure que puguem trobar un animal salvatge en el nostre camí, però les xifres que aporta la DGT sobre aquesta mena d’accidents són bastant elevades. És més, segons una informació del diari El País, són molt més freqüents del que les autoritats reflecteixen, donant com a xifra entre 15.000 i 20.000 accidents d’aquest tipus en les nostres carreteres cada any. La diferència de xifres es produeixen al no tenir en compte la DGT les col·lisions d’aquest tipus que se salden sense ferits.

Culpabilitat

Fins a l’any 2016, quan es produïa una col·lisió amb un animal salvatge, la responsabilitat requeia sobre els propietaris dels vedats de caça de la zona on s’havia produït el sinistre o, en defecte d’això, sobre l’administració responsable de la carretera si no estava degudament senyalitzada.

A partir de l’entrada en vigor en aquest any de la nova Llei de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària, els accidents de trànsit ocasionats per l’atropellament d’animals cinegètics serà responsabilitat del conductor del vehicle. Però hi ha excepcions a aquesta regla i és interessant conèixer-les:

 • Responsabilitat del vedat o el propietari del terreny: Quan l’atropellament es produeixi a conseqüència d’una acció de caça col·lectiva d’una espècie de caça major, sempre que la mateixa s’hagi realitzat aquest mateix dia o finalitzat en les 12 hores anteriors al sinistre.
 • Amos de vedats i/o administració responsable de la carretera: Sempre que l’atropellament hagi tingut lloc a conseqüència de no haver reparat la tanca de tancament en termini o que la via no estigui degudament senyalitzada com a tram amb alta accidentalitat per col·lisió amb animals cinegètics.

No sempre la culpabilitat dels accidents amb atropellament a animals salvatges és del conductor

Possibles danys

Un animal salvatge atropellat pot ser causant d’accidents molt greus que acabin amb danys materials importants al cotxe o, en els casos més greus, lesions als ocupants. La gravetat dependrà de dos factors principals:

 • Velocitat a la qual circula el cotxe que sofreix l’accident
 • Pes de l’animal contra el qual es xoca.

Exemple:

Si circulant a 90 km/h s’atropella a una guineu de 18 kg el resultat possible serà la mort del pobre animal i poc o cap mal en el vehicle. Si s’atropella a un senglar o a un cabirol salvatge, el mal produït serà similar al que se sofriria xocant contra un altre vehicle. El cotxe, en molts casos, seria declarat sinistre total i els ocupants podrien sofrir lesions, fins i tot de gravetat.

També es pot donar la circumstància que el cotxe, intentant evitar atropellar a l’animal, se surti de la via. Aquestes sortides poden tenir conseqüències fatals, superiors a les produïdes pel possible atropellament.

Per tant, davant aquesta mena de sinistres cal estudiar en profunditat la possibilitat de sol·licitar una indemnització per atropellament d’animals salvatges segons les causes i culpabilitat d’aquest.

Atropellament a animals domèstics

La societat, afortunadament, va evolucionant quant al (bon) tracte als animals. S’assumeix cada vegada més que són éssers vius que viuen amb nosaltres, sent un més en les nostres famílies, i que tenen els seus drets. Per això no resulta estrany entendre que existeixin indemnitzacions per l’atropellament de gossos i gats.

En molts casos, els animals domèstics que són atropellats poden haver estat abandonats o ser de carrer, però no sempre és així.

Què fer si s’atropella a un animal domèstic?

 • S’ha d’actuar com en qualsevol altre accident: apartar el vehicle, senyalitzar i assegurar la zona. Mai oblidar posar-se l’armilla reflectora per a major seguretat.
 • Trucar al 112 i explicar la situació. Si no se sap com actuar amb l’animal atropellat, consultar-lo en la trucada. El nostre primer instint serà socórrer-ho, però sempre és millor deixar actuar als professionals. Escoltar totes les instruccions que es donin a través del telèfon d’emergències i posar-les en pràctica.
 • Molts animals domèstics porten una xapa en la qual posa el seu nom i les dades de l’amo. Si és així, la policia s’encarregarà de cridar a l’amo de l’animal i notificar-li l’atropellament. En aquests casos, caldrà determinar la culpabilitat de l’accident. Si fos l’animal el que ha provocat el sinistre, els amos del mateix (o bé l’assegurança de Responsabilitat Civil si ho tinguessin contractat) seran els responsables del pagament de la indemnització Si la responsabilitat és del contrari, els amos li podran reclamar una indemnització pels danys que hagi sofert l’animal.
 • Cuidar de l’animal però amb precaució ja que estarà espantat i adolorit i pot mossegar o esgarrapar. El més important, igual que ocorre amb les persones, és mantenir-ho tranquil. Es pot tapar si es considera oportú. En cas que es pugui moure sense risc que sofreixi, o des d’emergències així ho aconsellin, portar-ho al centre veterinari més pròxim. Des de Indemnización por Accidente recomanem sol·licitar un comunicat al veterinari que atengui l’animal per a presentar-lo en futures reclamacions.
 • Registrar l’atropellament: De cara a la indemnització, és aconsellable incloure fotografies del lloc de l’accident, imatges que reflecteixin els danys soferts en els vehicles implicats, fotos dels danys físics si n’hi hagués, part amistós de l’accident, atestat policial, informe veterinari o metge i declaracions dels testimonis si existissin.

Altres casos:

 • Si se sofreix un accident convencional entre dos vehicles i és la mascota del conductor la que ha sofert danys, es pot calcular la indemnització per accident de cotxe i tenir en compte les lesions sofertes per l’animal. Per a poder reclamar, l’animal havia d’anar correctament subjecte dins del cotxe.
 • Un animal és una responsabilitat i si s’escapa i/o corre lliure en el moment de l’atropellament, el conductor pot reclamar a l’amo els danys materials o personals que el sinistre li provoqui. Evidentment, en aquest cas el propietari no rebrà cap indemnització, ja que hauria d’haver portat a la seva mascota bé subjecta.

Si tens un accident amb un animal domèstic implicat i creus que pots reclamar una indemnització, posa’t en contacte amb nosaltres i començarem a treballar junts per a aconseguir-la.

En Indemnización por Accidente hem gestionat tot tipus d’accidents i sabem reaccionar davant qualsevol reclamació ja sigui per atropellament de vianants, ciclistes o animals. Coneixem amb detall la jurisdicció i la manera d’actuar de les asseguradores, la qual cosa aplana el camí per a aconseguir la indemnització justa i en el menor temps possible. I amb risc zero per a la butxaca del client, només cobrem si aconsegueix la seva indemnització.

Preguntes freqüents

Es pot reclamar sempre una indemnització per atropellament??

Com en qualsevol accident de trànsit el lesionat per un atropellament pot reclamar indemnització sempre que la culpa no sigui seva sinó d’un altre vehicle. Si l’atestat és important en qualsevol accident de trànsit, quan es tracta d’atropellaments, la importància de l’atestat cobra encara més rellevància. Si tenim en compte que la gravetat de les lesions en un atropellament solen ser sempre de consideració, els testimonis, les cambres de trànsit o qualsevol altra prova pot ser determinant per al cobrament d’una indemnització. Més informació aquí.

Puc reclamar indemnització si m’atropellen creuant malament?

Si l’atropellament es produeix creuant un pas de zebra la culpa és bastant òbvia però quan el vianant creua per un lloc indegut també pot reclamar una indemnització. Entra en joc el concepte de concurrència de culpes que no és ni més ni menys que el repartiment de responsabilitat en percentatge de la culpa de cadascun dels implicats. Per exemple, si un vianant creua a dos metres d’un pas de zebra i és atropellat per un vehicle que circula a gran velocitat és obvi que cap dels dos tindrà el 100% de culpa. Si la culpa es repartís per exemple a parts iguals significaria que el vianant cobraria el 50% de la indemnització total que li pogués correspondre.

Pots obtenir més informació sobre la concurrència de culpes en aquest link.

I si es tracta de menors d’edat, Hi ha concurrència de culpes?

El barem d’accidents de trànsit estableix que els menors de 14 anys i a persones amb incapacitat física o intel·lectual no se’ls pot aplicar una concurrència de culpes, encara que l’atropellament es produeixi creuant per un lloc indegut. És a dir, els menors de 14 anys cobraran sempre la indemnització integra que els correspongui atenent la gravetat de les seves lesions. Més informació aquí.

Què passa si el que m’atropella és un ciclista?

Si una persona és atropellada per un ciclista també podria reclamar una indemnització, amb la dificultat afegida que les bicicletes no solen estar assegurades al no ser obligatori pel que el cobrament d’aquesta indemnització dependrà de la solvència del causant d’aquest atropellament. És de ressenyar també que si l’atropellament es produeix per la invasió del carril bici per part del vianant serà el ciclista en el cas que hagi sofert lesions qui podria reclamar-li una indemnització al vianant.

Pots ampliar la informació aquí

Som un despatx d’advocats especialitzat en accidents de trànsit i laborals

0

Indemnización por Accidente S. L. P. és un despatx d’advocats inde-pendent, sense cap vinculació amb cap companyia d’assegurances, que defensa els interessos de les persones lesionades en accidents de trànsit i laborals gestionant la reclamació de les seves indemnitzacions enfront de l’interès econòmic de les asseguradores.

Som advocats independents

A més de reclamar indemnitzacions justes, vetllem per la salut i el benestar dels lesionats en accident. Lluitem per a aconseguir que rebin el millor tractament mèdic per a minimitzar les seqüeles físiques de l’accident sofert i, si és possible, aconsegueixin la seva total recuperació.

Els teus interessos són la nostra prioritat. Aconseguim la indemnització que mereixes en el menor temps possible

En Indemnización por Accidente apostem per una plantilla d’advocats especialistes en accidents de trànsit. Gràcies als nostres anys d’experiència sabem el que necessiten els nostres clients, ja siguin lesionats lleus o greus. Estudiem cada cas de manera particular i cuidant sempre el tracte personal. Aconseguim la indemnització més justa per a cada persona, no sols per a cobrir les seves necessitats presents, també les que puguin sorgir en el futur. I sempre tractant de reduir al màxim el temps del procés.

Advocats i col·laboradors especialitzats en accidents

Indemnización por Accidente comença la seva marxa en 2002. El projecte neix de la il·lusió de dos advocats, Ignacio González Gugel i Miguel de Prada Rodríguez-Carrascal, i un reconstructor d’accidents, José Luis Gil Navarro. Després d’anys d’experiència tractant amb asseguradores, vam comprendre que era necessari treballar amb professionals especialitzats per a defensar a les víctimes en accidents de trànsit i laborals enfront dels intents de les companyies d’assegurances de pagar el menys possible en indemnitzacions.

A poc a poc hem anat creant un gran equip d’advocats especialitzats en diverses àrees del Dret: Responsabilitat Civil, Dret Laboral, Penal i Processal. També hem establert col·laboracions amb altres professionals essencials a l’hora de reclamar: investigadors, reconstructors d’accidents, perits mèdics…

També hem expandit les nostres oficines i oferim cobertura a tota Espanya i Portugal a través dels nostres advocats per a accidents a Madrid, Sevilla, Barcelona i Lisboa.

Som un despatx d’advocats especialitzats en accidents de trànsit i laborals

Hem comprovat que lluitar per indemnitzacions justes té el seu premi: ens hem llaurat una reputació entre les asseguradores i saben que tenen molt difícil guanyar en els judicis contra el nostre equip d’advocats.

Actualment continuem afermant el nostre prestigi i intentant fer el nostre treball sempre amb un objectiu en ment: els teus interessos són els nostres i lluitarem per ells.

Reclamacions d’indemnitzacions per accident: 98% d’èxit

En Indemnización por Accidente som especialistes en la reclamació de danys i perjudicis derivats d’accidents de trànsit i laborals i coneixem perfectament els procediments a seguir per a aconseguir les millors indemnitzacions. L’experiència adquirida des de 2002 i la tramitació de més de 10.000 indemnitzacions, així com les importants sentències guanyades en els jutjats en contra de les asseguradores, ens han portat a comprendre i fins i tot avançar-nos a les necessitats dels nostres clients.

Cada cas és únic i així ha de ser tractat. Les necessitats dels lesionats en accident de trànsit no són només jurídiques, mèdiques i econòmiques, també cal tenir en compte les emocionals. Per això sempre intentem crear un vincle personal i de total confiança amb aquells que acudeixen a nosaltres.

Indemnización por Accidente té molt clar que existeixen múltiples factors a tenir en compte, a més de la pròpia lesió, que poden incrementar les indemnitzacions: despeses de transports, medicines i rehabilitació, perjudicis econòmics. Però no podem oblidar els perjudicis morals a familiars, els casos de greus lesionats en els quals es necessitarà ajuda de tercers, adequació d’habitatge, vehicle, etc.. I sempre posant un ull (o els dos) en les necessitats que sorgiran en el futur.

Lluitem pel teu present i també pel teu futur

Comptem amb una taxa d’èxit de més del 98%. Molts dels lesionats que han confiat en nosaltres ja han aconseguit el seu objectiu i fins i tot ens han recomanat a altres persones. Si vols conèixer una mica més sobre la nostra manera de treballar pots consultar els testimoniatges dels nostres clients.

El nostre mètode de treball unit als nostres anys d’experiència ens situen en una taxa del 98% d’èxit

EL’assessorament que oferim als clients sempre és gratuït i el pagament dels honoraris també per a la majoria d’ells, gràcies a la clàusula d’assessorament jurídic inclosa en les seves pòlisses d’assegurances.

Des del nostre equip d’advocats especialistes en accidents de trànsit t’oferim transparència, rigor i total dedicació per a arribar a fer valer els teus drets de manera efectiva tant si has sofert un accident laboral o un de trànsit.

Un equip d’advocats especialitzats en accidents

Posar-se en mans dels advocats de Indemnización por Accidente és confiar en veritables experts amb anys d’experiència a la seva esquena. Havent tramitat multitud de reclamacions, coneixen a la perfecció no sols la legislació vigent en matèria d’accidents de trànsit i laborals sinó també la manera d’actuar de les companyies d’assegurances dels nostres clients que, per desgràcia, no sempre és tot l’ètica que deuria.

Ignacio Gonxález Gugel

Ignacio González Gugel

Advocat col·legiat del ICAM nº 69969

Advocat especialista en accidents de trànsit amb més de 18 anys d’experiència. Membre de l’Associació d’Advocats Especialitzats en Responsabilitat Civil. Responsable del Departament Jurídic de Indemnización por Accidente S. L. P.

Miguel de Prada Rodríguez-Carrascal / Advocat col·legiat de l'ICAM nº 71.778

Miguel de Prada Rodríguez-Carrascal

Advocat col·legiat del ICAM nº 71778

Advocat especialista en accidents de trànsit amb més de 18 anys d’experiència. Director del Departament Jurídic de Indemnización por Accidente S. L. P.

Jesús Pascual López - Advocat col·legiat de l'ICAM nº 75.730

Jesús Pascual López

Advocat col·legiat del ICAM nº 75730

Advocat especialista en accidents laborals amb més de 15 anys d’experiència. Responsable del Departament Laboral de Indemnización por Accidente S.L.P. Responsable del Departament d’Incapacitats de Indemnización por Accidente S. L. P.

Jose-Luis Gil Navarro

José Luis Gil Navarro

Investigador i reconstructor d’Accidents-Aspejure (Associació Professional Col·legial de Perits Judicials d’Espanya). Més de 14 anys d’experiència en el departament de Recerca i Reconstrucció d’accidents. Responsable d’atenció al client de Indemnización por Accidente S.L.P. Prèviament va treballar en el bufet d’advocats especialitzat en Responsabilitat Civil Branton & Edwards a Manchester (Anglaterra).

María José Solano Nortes - Advocada col·legiada de l'ICAM nº 88.554Advocada especialista en accidents de trànsit amb més de tres anys d'experiència.Membre de el departament jurídic d'Indemnització per Accident S.L.

María José Solano Nortes

Advocada col3legiada del ICAM nº 88554

Advocada especialitzada en Responsabilitat Civil, en l’àmbit del Dret de Danys i Dret de l’Assegurança. Membre del departament jurídic de Indemnización por Accidente S. L. P.

Carlos Cabanyes advocat en Indemnització per accident

Carlos Cabañas

Advocat col·legiat del ICAM nº 118602

Advocat especialitzat en reclamació de danys i perjudicis derivats d’accidents de treball en la jurisdicció social i penal, a més de la gestió de procediments de recàrrec de prestacions per faltes de mesures de seguretat i actes d’infracció.

Mari Carmen Sánchez Horneros

Mari Carmen Sánchez Horneros

Investigadora i reconstructora d’Accidents-Aspejure (Associació Professional Col·legial de Perits Judicials d’Espanya). Des de 2007 treballa en el departament de Recerca i Reconstrucció d’accidents. Responsable de valoració de potencials clients tant d’accidents de trànsit com d’accidents laborals.

Eloy Ruiz Barba

Eloy Ruiz Barba

Advocat col3legiat per el ICAM nº 128511

Graduat en Dret en la UCM (2011-2015) Màster d’Accés a l’Advocacia UCM (2015 -2017) Màster en Dret dels Negocis Internacionals (2015-2016) Actualment cursant el Màster en Responsabilitat Civil (INESEM) Ha treballat anteriorment en la Cort d’Arbitratge de la Cambra de Comerç de Madrid i com a Especialista en transaccions per a Microsoft Europa a Dublín.

Ana Inés Martínez, advocada del Departament d'Incapacitats

Ana Inés Martínez

Advocada col·legiada del ICAM nº 129.600

Graduada en Dret per la Universitat Rei Joan Carles de Madrid. Va realitzar el Màster d’accés a l’advocacia en la Universitat Cardenal Cisneros- Adscrita a la Universitat Complutense. Ha ampliat la seva formació jurídica realitzant el Programa Executiu Compliance Officer de la formació Wolters Kluwer S.A., així com un Curs d’Arbitratge i Mediació en la URJC. Inici la seva activitat professional jurídica per a l’empresa Serrabogados al juny de 2015

Advocada Paola Santos

Paola Santos Medina

Advocada col·legiada del ICAM nº 124.753

Graduada en Dret per la Universitat Autònoma de Madrid, UAM. Màster d’Accés a l’Advocacia per la Universitat Autònoma de Madrid, UAM. Curs d’expert en Dret Mercantil, ESNECA Business School. Inici la seva experièn-cia professional com a advocada durant la realització del Màster d’Accés a l’Advocacia en l’empresa DVUELTA Assistència Legal, SL., continuant la seva experiència professional en l’empresa CEROX LEGAL CONSULTING, SL.

Adelaida Garrido Umaran

Adeláida Garrido Umarán

Advocada col·legiada del ICAM nº 121265

Advocada especialista en accidents de trànsit. Llicenciada en Dret per la Universitat de Deusto. Màster en mediació, Negociació i Resolució de Conflictes per la Universitat Carles III. Anteriorment va treballar en el despatx d’advocats Gabeiras & Associats com a advocada procesalista.

Ressenyes en Google:

Trato excelente, profesionalidad, resuelven tu caso y se preocupan en todo momento,incluso cuando no les debería hacerlo se implican, lo recomiendo 100x100, si estás buscando profesionales en este sector no lo dudes!! Grandes donde los haya!! Cinco estrellas se quedan cortas! Daros las gracias por todo!! Os deseo lo mejor!! Gracias!! An estado pendientes a todo el proceso!! Buen trabajo!!

thumb eduardo M
24 juny 2020

Excellent service. The case Don José Luis and Don Eloy took me. Great professionals and a great deal. Recommended at 1000%.

thumb Arantxa Mas
1 oct. 2020

They attend you as soon as possible and advise you of ten. Some professionals! Thank you !

thumb Mai Rico
25 gen. 2021

Contacte con ellos porque mi aseguradora no veía viable la demanda y han conseguido la indemnización , el trato del personal desde el primer día en general , recepcionista , abogada , perito ect a sido inmejorable , gran empresa lo recomiendo al 100 x 100 y algo que creo que es muy importante es que no desembolsas ni un euro hasta que se resuelve tu caso

thumb MP S.L
13 maig 2020

Estoy muy Gratamente sorprendida, solicité información y enseguida me llamaron, aclararon mis dudas, me aconsejaron my bien y el trato Excelente, Sin duda lo recomiendo!! Muchisimas gracias por la ayuda Jose Luis Gil !!

thumb AnaBel Alonso
5 febr. 2020

Pujar

Advocats especialitzats en accidents a Espanya i Portugal

El propòsit de Indemnización por Accidente és oferir servei a les víctimes d’accidents de trànsit de tota Espanya. Per a això comptem amb tres oficines a Madrid, Barcelona i Sevilla. També mantenim col·laboració amb bufets a nivell internacional i des de 2012 està operativa l’oficina a Portugal, estenent així la nostra empresa a tota la península. A Lisboa comptem amb advocats experts en la legislació portuguesa i que parlen tant portuguès com espanyol, la qual cosa permet tenir un tracte més pròxims amb aquells clients espanyols que hagin sofert un accident en terres lusitanes.

Advocats especialistes en accidents a Madrid

El nostre esforç i tenacitat a l’hora de defensar als lesionats en accidents de trànsit o laborals des de 2002 fa que els nostres advocats estiguin totalment especialitzats en accidents de trànsit gestionant més de 800 indemnitzacions anuals.

Gràcies als nostres assoliments, hem afermant el nostre nom com a advocats d’accidents a Madrid. Quan els tramitadors d’asseguradores negocien amb nosaltres ho fan de manera diferent a quan tracten amb advocats poc especialitzats, saltant-se les negociacions a la baixa perquè saben que quan anem a judici els guanyem. Les ofertes que ens fan les asseguradores són superiors a les de la competència. Han assumit que, en el 85% dels casos, tanquem la negociació sense necessitat d’anar a judici, doblegant a les asseguradores i imposant la nostra valoració del mal corporal enfront de la dels seus perits.

Per això les asseguradores prefereixen pagar-nos les indemnitzacions justes que perdre contínuament judicis amb les despeses que això comporta en advocats per la seva part i en molts casos, pagant també als nostres advocats per costes judicials.

LLes asseguradores coneixen el nostre treball professional i prefereixen pagar-nos les indemnitzacions justes per als nostres clients

Conclusió: aconseguim les millors indemnitzacions escurçant els llargs processos judicials. Si tens la desgràcia de sofrir un accident a Madrid, comprovaràs que els jutjats de la capital estan saturats. Els nostres advocats especialitzats en accidents de trànsit a Madrid no hauran d’esperar al forense del jutjat ja que elaborem els nostres propis informes forenses. Basant-se en ells és més fàcil arribar a un acord, la qual cosa escurça el temps del procés i permet al lesionat cobrar abans.

CAconseguim la indemnització més justa per a tu i escurcem el procés perquè la cobris com més aviat millor

No ho dubtis, si has sofert un accident de trànsit a Madrid o voltants, estem a la teva disposició per a ajudar-te a aconseguir la màxima indemnització en el menor temps possible.

Indemnización por Accidente en Madrid
C/ Villanueva 28, 1º Dcha
28001 Madrid

oficina d'Indemnizacion per Accident a Madrid

Advocats especialistes en accidents a Alcalá de Henares

Tots els veïns del corredor de l’Henares tenen ara disponible una nova oficina de Indemnización por Accidente.

Els nostres advocats atendran tots els casos d’accidents de trànsit (col·lisions, atropellaments, ciclistes…) i accidents laborals d’aquesta zona de manera directa i personalitzada.

Indemnización por Accidente en Alcalá de Henares
C/ Batalla de Lepanto, 4
28884 Madrid

oficina d'Indemnizacion per Accident a Madrid Alcalá

Advocats especialistes en accidents a Barcelona

Cada any es produeixen a Catalunya més de 250.000 accidents de trànsit i un 25% d’ells a la província de Barcelona. La majoria, per sort, només produeixen lesions lleus.

A més dels xocs d’abast i atropellaments que solen ocórrer en qualsevol gran ciutat, el bon temps i la costa fan que s’utilitzin més les motos i les bicicletes i per això es produeixin més sinistres relacionats amb aquests vehicles que en altres llocs.

Alberto Baxeras Aizpun Advocat col·legiat del ICAB :92428

Alberto Baxeras Aizpun

Advocat col·legiat del ICAB :92428

Llicenciat en Dret i Criminologia per la Universitat Internacional de Catalunya (2009-2014). Màster en Advocacia Penal per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (2013-2014). Integra l’equip d’advocats especialistes en Dret Penal i Responsabilitat Civil de Indemnización por Accidente S. L. P.

Raons per a triar advocats d’accidents de trànsit a Barcelona

L’oficina de Barcelona no podria estar en millors mans., les de l’advocat especialitzat Alberto Baxeras. L’equip de Madrid reforça amb tots els mitjans necessaris l’oficina de Barcelona per a poder oferir sempre la millor solució, no sols des del punt de vista jurídic i econòmic, també mèdic i emocional.

Els nostres advocats a Catalunya estan especialitzats en accidents de trànsit i laborals

Alberto Baxeras, eestà també especialitzat en incapacitats laborals, per la qual cosa pot assessorar-te si tinguessis problemes posteriors per a desenvolupar la teva professió habitual. T’ajudarà i assessorarà per a obtenir la pensió en la Seguretat Social i les possibles indemnitzacions corresponents.

Si desitges assessorament sobre accidents de trànsit i laborals a Barcelona, el nostre advocat et pot oferir un assessorament jurídic i metge adequat a les teves circumstàncies. I sempre de manera gratuïta.

Indemnización por Accidente en Barcelona
Vía Augusta 125, 1º 7ª
08006 Barcelona

oficina d'Indemnizacion per Accident a Barcelona

Advocats especialistes en accidents a Sevilla

IIndemnización por Accidente, des de la nostra oficina de Sevilla, posa a la disposició dels seus clients el millor equip d’advocats per a reclamar una indemnització per accident de trànsit o laboral a Andalusia. Álvaro Herrera i Mayka García, experts en Responsabilitat Civil, s’encarregaran d’assessorar els nostres clients des del primer minut i els acompanyaran en tot el procés amb l’objectiu que rebin el tractament adequat al seu cas i cobrin com més aviat millor la seva justa indemnització.

Alvaro Herrera advocat de IXA

Álvaro Herrera Rodríguez

Advocat col·legiat del ICAM nº 123270

Llicenciat en Dret i Ciències Empresarials. Advocat dedicat a la jurisdicció civil. Especialista en l’àmbit Responsabilitat Civil i Assegurances. Membre del departament jurídic de Indemnización por Accidente S. L. P.

Mayka Garcia advocada

Mayka García Sastre

Advocada col·legiada nº 123879

Llicenciada en dret i diplomada en Ciències Empresarials en 2015. Màster Responsabilitat Civil (Universitat de Granada) 2016. Màster pràctica jurídica (Centre d’Estudis i Recerques Jurídiques – CEIJ) Madrid. 2016. Curs de mediació civil i mercantil 2017. Col·legiada ICAM des de Març de 2016. Anteriorment he treballat en Defentis Advocats i Unicaja.

Per què triar el nostre despatx d’advocats a Sevilla?

Després de l’entrada en vigor del Barem de 2016, moltes asseguradores s’emparen en l’article 135 del mateix per a valorar a la baixa i fins i tot denegar les indemnitzacions a moltes víctimes de traumatismes menors de la columna vertebral, és a dir, la majoria.

El nostre advocat Álvaro Herrera està especialitzat a evitar que això ocorri ja que coneix el barem i l’article a la perfecció. Aquest control de les lleis actuals, així com els seus anys d’experiència, fan que sigui un dels millors advocats als que es pot recórrer per a reclamar indemnitzacions per accidents a Sevilla i Andalusia en general.

Comptem amb els millors advocats a Andalusia per a ajudar-te a aconseguir la teva indemnització

Si has sofert un accident a Andalusia, posa’t en contacte amb els nostres advocats per a accidents de trànsit a Sevilla. Estaran encantats de prestar-te assessorament gratuït i precís per a solucionar el teu cas. Milers de casos guanyats, conèixer amb detall com actuen les asseguradores i el nostre treball amb perits experts en la valoració del mal corporal són la nostra carta de presentació.

Indemnización por Accidente en Sevilla
Calle Laraña 4, Planta 3
41003 Sevilla

Advocats indemnització per accident sevilla

Com gestionen les asseguradores les indemnitzacions per accident?

advocats especialistes en accidents de trànsit

Quan una persona sofreix un accident de trànsit que li produeix lesions, el seu primer plantejament sol ser acudir a la seva pròpia asseguradora buscant assessorament sobre els passos a seguir per a reclamar una indemnització.

En realitat compta amb dues alternatives:

 • Deixar que siguin les asseguradores els qui decideixin quina indemnització li correspon.
 • Contractar un advocat especialista en accidents de trànsit i treballar conjuntament per a obtenir la màxima indemnització.

El negoci de las companyies d’assegurances

Les víctimes d’accidents de trànsit que estiguin pensant a deixar en mans de la seva companyia d’assegurances la valoració de la seva indemnització haurien de tenir clar com funciona el negoci d’aquestes empreses.

I sí, diem empresa perquè això és el que són: empreses comercials que, com la resta, han de presentar als seus accionistes els comptes de resultats. És a dir, han d’obtenir beneficis. I com els aconsegueixen? Doncs amb una senzilla fórmula:

Negoci aseguradora = ingresso pòlissa – pago indemnització

Sembla clar que per a aconseguir beneficis han d’intentar que les indemnitzacions siguin de la menor quantia possible, no? L’asseguradora sempre mirarà pel seu propi interès sense tenir en compte el de la víctima, tractant de resoldre l’assumpte el més ràpid possible i pagant el mínim.

A més, una altra tàctica que empren el seu favor és fer que l’accidentat ferm una renúncia a futures reclamacions. Està científicament demostrat que moltes lesions poden trigar a mostrar els seus símptomes, sobretot si són a causa d’accidents. Per això no s’hauria de renunciar a reclamar en el futur. Si se signa aquesta renúncia mai es podrà exigir reparació per problemes que puguin sorgir més endavant.

Les indemnitzacions per accidents han d’assegurar el teu benestar en el present i en el futur

El fet que les asseguradores tinguin acords entre elles és alguna cosa conegut i no s’oculta per part d’aquestes. De fet per tots és sabut l’existència del conveni CICOS pel qual cada companyia arregla el cotxe del seu assegurat i després fan comptes entre totes dues empreses per a procedir al pagament dels costos associats. L’asseguradora, per tant, no té gens d’interès en què la contrària li pagui la màxima indemnització ja que es basa en la màxima: “avui per tu i demà per mi”.

La informació que ofereixen (i oculten) les asseguradores

Com actuen les companyies d’assegurança quan un dels seus clients es posa a les seves mans per a reclamar la seva indemnització? El primer que fan és facilitar-li aquesta informació:

 • Existeix un barem que regula les indemnitzacions derivades d’accidents de trànsit.
 • Ja que el cost de les lesions està regulat a través del barem, no és necessari l’assessorament de cap advocat. Tot és clar com l’aigua, per què perdre un percentatge de la indemnització pagant a un lletrat especialitzat en accidents de trànsit?

Això és el que diuen, però ara analitzarem els aspectes sobre els quals eviten parlar:

 • És cert que existeix un barem les taules del qual determinen els diners que correspon a cada lesió, però es pot interpretar a l’alça (advocats) o a la baixa (asseguradores)..
 • Existeix una clàusula d’assistència jurídica i lliure elecció d’advocat que apareix en la majoria de pòlisses d’assegurances signades i que farà que els honoraris que un client hagi de pagar a un advocat independent els aboni l’asseguradora.
 • L’assegurança d’ocupants pel qual els viatgers poden reclamar a l’assegurança contrària i al del conductor del seu propi vehicle. Fins i tot el conductor del vehicle culpable de l’incident pot reclamar.

Per què contractar un advocat especialitzat en accidents de trànsit?

advocats especialistes en accidents de trànsit

Molts lesionats es pregunten si és realment necessari comptar amb un advocat per a reclamar la indemnització per l’accident de trànsit que han sofert.

Per a Indemnización por Accidente, basant-se en l’experiència adquirida des de 2002, la resposta és clara com l’aigua: SÍ

Amb l’exposat anteriorment és més que assenyat pensar que els interessos dels afectats per accidents de trànsit no seran, ni des de lluny, els de la seva pròpia asseguradora, aquella a la qual han estat pagant any rere any. Aquesta manera d’actuar és inacceptable, sobretot tenint en compte que les assegurances són de contractació obligatòria (i necessària). Només per això haurien de vetllar pels seus clients.

Contractar un advocat especialista en accidents de trànsit garanteix la defensa dels teus drets i l’obtenció de la teva indemnització

HCaldrà recórrer llavors a aquells que puguin ajudar a lluitar per les indemnitzacions de les víctimes: Els advocats especialitzats en accidents de trànsit.

El “valor afegit” del treball d’un advocat especialitzat és conèixer la llei a fons, mantenir-se actualitzat amb els canvis i saber fins a on es pot arribar en les negociacions i el que es pot obtenir en un judici. És el que podria dir-se un “know-how”: saber com procedir per a beneficiar sempre als nostres clients.

Els advocats especialitzats en accidents de trànsit no aconsegueixen més, aconsegueixen el que és just amb les proves facilitades.

advocats especialistes en accidents de trànsitI per què contractar un despatx d’advocats especialitzats i no a qualsevol advocat generalista o gestor? Per les raons que passem a exposar..

Advocat tradicional vs. Advocat especialitzat

A Espanya existeixen en l’actualitat un gran nombre de despatxos d’advocats generalistes que es dediquen a gestionar tot tipus de casos: acomiadaments, divorcis, etc. I també accidents de trànsit i accidenes laborals.

Per a ells l’especialització pot ser cara. I ho és a curt termini, però a la llarga resulta rendible. Un advocat especialista en accidents de trànsit o accidents laborals maximitza les indemnitzacions i aporta un valor afegit als clients i al seu despatx.

Decantar-se per un bufet d’advocats especialitzats pot comparar-se a triar un metge especialista. Si tenim un problema cardíac no acudiríem a un neuròleg, veritat?

En Dret ocorre el mateix. Tots els advocats saben de lleis, però només un especialista en accidents de trànsit i laborals s’haurà enfrontat a milers de circumstàncies, dinàmiques d’accident i lesions diferents, la qual cosa li donarà l’experiència necessària per a barallar aquests casos.

EEn Indemnización por Accidente, els nostres clients estan guiats per un advocat d’accidents i un metge especialista en valoració de mal corporal des del principi fins al final del procés. I aquesta és la principal diferència amb els despatxos d’advocats no especialitzats.

Els advocats especialitzats en accidents de trànsit no es dediquen a “portar casos”; cada cas és diferent i necessita la seva pròpia manera de gestionar-lo. Això implica a més saber que necessitem la col·laboració d’altres experts:

 • Advocats: Comptem amb els millors lletrats en cadascun dels següents camps: Responsabilitat Civil, Dret Penal, reclamació d’incapacitats permanents i Dret Civil.
 • Medicina Legal/Pèrit mèdics: Valoració del mal corporal.
 • Investigadors i professionals a la reconstrucció d’accidents: Detectar fallades en atestats, calcular velocitat dels vehicles, etc.

Un despatx d’advocats generalistes no pot permetre’s comptar amb aquests especialistes, no li sortirien els comptes. Nosaltres sí que podem perquè el volum dels nostres clients redueix els costos i perquè en comptar amb aquests mitjans aconseguim més èxits.

Quant a accidents laborals, els lesionats solen buscar un advocats laboralista, sense saber (no tenen obligació de saber-ho) que la majoria dels accidents laborals de gravetat no es porten a través dels jutjats socials, sinó en els jutjats penals. I que, per descomptat, també és necessari un metge especialista per a valorar el mal corporal cara a futures incapacitats laborals.

Indemnización por Accidente: com treballem?

Prioritats d’advocats especialitzats en accidents

Com a especialistes, sabem quines són les veritables necessitats de les persones lesionades en accident de trànsit i entorn d’elles establim les nostres prioritats i mètode de treball:

 • Estratègia processal: Preconstituim les proves necessàries perquè no hi hagi futures sorpreses. La determinació de la culpabilitat és essencial i per això col·laborem amb investigadors i reconstructors d’accidents. En tractar-se d’una reclamació per danys i perjudicis, l’acreditació del mal corporal és també de vital importància, per la qual cosa sempre comptem amb el dictamen de perits mèdics.
 • Tractament metge: El més important i urgent per a una persona que sofreix un accident de trànsit és rebre com més aviat millor el tractament mèdic adequat. Molts lesionats esperen als serveis mèdics que els ofereixen les asseguradores i que, generalment, arriben tard i són insuficients. D’altra banda, la Seguretat Social es desentén dels lesionats per accidents de trànsit. Perquè el client no estigui desprotegit davant aquests interessos econòmics, en Indemnización por Accidente hem establert una xarxa de serveis mèdics col·laboradors per tota Espanya coordinat per la figura del Gestor Mèdic. Aquest servei té dos propòsits:
 • Aconseguir el millor tractament possible i les proves diagnòstiques necessàries per al benestar, millora i/o curació de la persona accidentada. Comptem amb la col·laboració de clíniques de rehabilitació i fisioteràpia el cost de la qual assumeixen les asseguradores, obligades al pagament de totes les despeses mèdiques tant a nivell de salut públic com privat. Acreditar correctament les lesions perquè els nostres advocats aconsegueixin la indemnització més justa per al lesionat.

El nostre equip d’especialistes i la nostra experiència i reputació es tradueixen en una taxa del 98% d’èxit

 • Màxima indemnització: L’objectiu principal d’aquell que contacta amb un advocat d’accidents de trànsit és aconseguir la màxima indemnització possible. Els nostres clients ens contracten i ens recomanen perquè aconseguim dues i tres vegades més d’indemnització que el que aconseguirien a través de l’asseguradora.
 • Menor temps possible: Sabem que el que els nostres clients volen i necessiten és cobrar la seva indemnització al més aviat possible. Per això desdobleguem els nostres esforços realitzant dues reclamacions simultànies:
 • Judicial (judici) i Extrajudicial (negociació): Sent advocats, d’aquesta manera fem veure a les asseguradores que es va de debò. Els nostres advocats i perits continuaran negociant, però, en cas de no arribar a un acord amb les asseguradores, continuarem amb el procediment fins al judici. Aquest temps ens el marcarà un jutjat i per això és millor avançar els tràmits mentre seguim amb la negociació. D’aquesta manera aconseguim en el 98% dels casos la màxima indemnització en el menor temps possible sense anar a judici i assegurant-nos que els nostres clients recuperen els nostres honoraris via assistència jurídica de la seva pròpia assegurança.

La nostra experiència jurídica i metgessa sempre al teu servei

 • Tracte humà: Mai oblidem que els nostres clients estan sotmesos, en la majoria dels casos, a un fort estrès i s’enfronten a una sèrie d’emocions, dificultats i reptes que els influeixen en la seva vida professional, familiar, social… Per això, tenim com a prioritat crear un vincle més enllà del d’advocat-client i facilitar en tot el possible el tràmit perquè la persona lesionada tingui les menys preocupacions possibles.

Càlcul i tramitació de les indemnitzacions per accidents de trànsit

Barem regulador

Existeix un barem que regula les indemnitzacions derivades d’accidents de trànsit. Aquestes taules estableixen unes quantitats a pagar per cada dia d’incapacitat temporal a més d’una escala de puntuació per a cadascuna de les possibles seqüeles sobre la base d’una puntuació que varia en funció de l’edat de l’accidentat i la gravetat de les seves lesions.

Aquest barem és interpretatiu, es pot valorar dins d’uns paràmetres a l’alça (com fem els advocats especialitzats) o a la baixa (com fan les asseguradores).

Realitzem valoracions dels danys no sols físics o econòmics, també emocionals


Per a aplicar-ho correctament cal tenir en compte molts factors. Cal estudiar amb meticulositat les circumstàncies de cada persona i valorar els danys concorde a la seva situació personal, laboral, psicològica, mèdica, econòmica, etc..: despeses de desplaçaments, medicines i rehabilitació, perjudicis econòmics (lucre cessant i factor corrector en funció del salari)… Però sense oblidar els danys emocionals.

Evidentment, com més greu sigui l’accident i les lesions, més complex és el càlcul i la reclamació de la indemnització.

A més, i molt important, no s’han de signar renúncies a futures indemnitzacions, tal com comentàvem anteriorment. No sols cal pensar en el moment actual, també en els factors que afectaran la víctima en el futur: medicació per a tota la vida, tractaments, pròtesis que caldrà canviar, adaptació d’habitatge, cuidats de terceres persones… i si ara el lesionat és una persona jove que aguanta les seqüeles de l’accident però en el futur, a conseqüència de les seves lesions, no pot fer el seu treball habitual? Cal tenir tots aquests escenaris en compte. Per a això estem nosaltres i aquest és el treball que realitzem.

L’entrada en vigor del baremo2016 després de 20 anys d’espera perquè s’incrementessin les indemnitzacions per accidents de trànsit, va suposar una garantia per a la defensa dels drets de les víctimes en accidents de trànsit amb lesions més greus davant les asseguradores, la qual cosa ens iguala a les legislacions d’altres països del nostre entorn.

La correcta interpretació del barem és essencial per a obtenir millors indemnitzacions que les que ofereixen les asseguradores

Però també té la seva part negativa. Des que es va començar a aplicar, les asseguradores s’emparen en l’article 135 del mateix per a no pagar les indemnitzacions corresponents. El seu argument és la falta d’atenció mèdica immediata per part de les víctimes o fins i tot la baixa intensitat dels accidents de trànsit, la qual cosa afecta alguna de les lesions més freqüents, com els los esquinços cervicals i altres cervicalgies, les més habituals en els accidents de trànsit.

El barem actual d’accident i l’aplicació abusiva de l’article 135 fan molt recomanable comptar amb un advocat independent


El nostre equip d’advocats especialitzats coneixen a la perfecció els barems que s’apliquen per a calcular les indemnitzacions i saben com aplicar els diferents factors que convergeixen en l’accident per a aquestes siguin més altes. La prova és que han aconseguit importants sentències favorables en contra de l’aplicació de l’articulo 135 per part de les asseguradores.

Valoració de danys corporals

LEls advocats especialitzats en accidents de trànsit necessiten un metge que els ajudi a valorar correctament les lesions. El benestar i la salut dels clients és el primordial i urgent, però totes aquestes proves també seran la base per a l’acreditació de les lesions necessàries perquè els nostres advocats calculin i lluitin per la màxima indemnització en funció de la gravetat de les lesions.

Col·laborem amb metges especialistes perquè valorin de manera independent les teves lesions

En Indemnización por Accidente s’ha creat una xarxa de serveis col·laboradors per tota Espanya coordinats per la figura del Gestor Mèdic. Amb això assegurem que els clients reben sempre el millor tractament possible i les proves diagnòstiques per a la seva curació o alleujament gràcies als acords amb clíniques de rehabilitació i fisioteràpia privades. I sempre a càrrec de les pròpies asseguradores ja que estan obligades a cobrir aquestes despeses ja sigui a nivell de servei de salut públic o privat.

Lesions greus

A Indemnización por Accidente existeix un departament especialitzat en grans lesionats capitanejat pels dos socis i advocats amb major experiència del despatx: Ignacio González Gugel i Miguel de Prada. Ells s’encarregaran personalment dels casos de major substància: incapacitat permanent, hemiplegies, tetraplegies, amputacions, etc.

barem casos indemnitzacions

Tant Ignacio González com Miguel de Prada són advocats col·legiats a Madrid i pertanyen a l’Associació d’Advocats Especialistes en Responsabilitat Civil i Assegurança. També tenen àmplia experiència en mitjans de comunicació, els quals consideren la seva opinió de gran pes com a advocats especialistes en accidents de trànsit o laborals.

Aquest departament col·labora professionalment amb els perits mèdics de major prestigi en el món de la valoració del mal corporal. Ells seran els encarregats de sol·licitar informes privats d’especialistes com a neuropsicòlegs i altres. Indemnización por Accidente es fa càrrec de totes les despeses del procediment, inclosos aquests informes.

Els nostres advocats, gràcies a aquests informes mèdics, aconsegueixen les màximes indemnitzacions possibles arribant a tramitar algunes de més d’1 milió d’euros.

Quins son els honoraris d’un advocat?

Contractar un advocat especialista en accidents de cotxe per a reclamar una indemnització per lesions és una bona idea. Però i quant cal pagar pels seus serveis? Compensa econòmicament?

Compensa, i molt, per diferents raons:

 • A Indemnización no cobrem cap quantitat fins al cobrament de la indemnització per part del client. Llavors, el client tindrà un termini de set dies per a abonar la quantitat corresponent. Treballem a resultats: som advocats “si no guanyes no pagues”..
 • El percentatge a pagar es pacta des de l’inici, a la signatura del contracte. Aquest varia principalment en funció de la quantia prevista d’indemnització: com més gran és la indemnització, menor és el percentatge.

El que cal recalcar és que a la majoria dels nostres clients aquests honoraris els sortiran gratis bé per les costes judicials quan els casos acaben en la jurisdicció civil o gràcies a la clàusula d’assistència jurídica i de lliure elecció d’advocat de la seva assegurança.

Clàusula d’assistència jurídica

Un advocat pagat i assignat per l’assegurança es trobarà sempre davant la difícil tessitura de defensar a la víctima o a aquells que li faciliten els clients i que li demanaran que lluiti per la mínima indemnització. Per això és convenient contractar advocats especialitzats independents. I en aquest moment és quan entra en joc la clàusula d’assistència jurídica que apareix en la majoria de les pòlisses d’assegurança.

Què és la clàusula d’assistència jurídica?

Aquesta clàusula ofereix a la persona lesionada l’oportunitat de triar un advocat aliè a les asseguradores, com és el cas de Indemnización por Accidente, perquè reclami la seva indemnització i que sigui l’assegurança el que pagui els honoraris d’aquest advocat fins a la quantitat contractada en la pòlissa.

Per exemple:

Un client lesionat per esquinç cervical aconsegueix una indemnització de 5000 euros.

Suposem que el percentatge d’honoraris d’aquesta indemnització per a l’advocat és de 750 euros.

Consulta la teva pòlissa, els nostres serveis poden no costar-te res

Si el client té una assistència jurídica de fins a 1000 euros de cobertura l’assegurança li pagarà aquests 750 euros i els serveis de l’advocat independent li hauran sortit gratis.

Les cobertures d’assistència jurídica varien en funció de les asseguradores i de la mena de pòlissa contractat, però generalment es mouen entre els 600 i els 3000 euros.

Pujar

Ull amb les empreses de negociació sense advocats especialitzats!

En aquest punt i relacionat amb aquest tema cal parlar de l’intrusisme, cada vegada major, en el món dels advocats d’accidents de trànsit, la qual cosa pot derivar en una pitjor atenció a les víctimes de sinistres.

Són moltes les empreses que copiant noms semblants al de Indemnización por Accidente es diuen especialistes en accidents de carretera. Són franquícies en les quals les gestions inicials les porten negociadors, persones que no són advocats. Si la negociació amb l’asseguradora no prospera, llavors si li passen el cas a un lletrat. Resumint, que no compten amb advocats, només amb tramitadors.

La diferència amb Indemnización por Accidente és que nosaltres som advocats d’accidents altament especialitzats i mai farem perdre el temps a un client amb el canvi d’un negociador a un advocat. Des del principi s’anirà de la mà d’un advocat que arribarà amb el client fins al final, negociant mentrestant, alhora, es prepara el possible judici.

Tot això no poden cobrir-ho aquestes empreses, així que al final acaben oferint acords a la baixa, sortint perjudicat el cliente.

Evita les empreses de negociació sense advocats, no podràs reclamar el pagament de l’assistència jurídica a la teva asseguradora

I molta cura, quan s’utilitzen els serveis d’aquestes empreses les asseguradores no accepten les seves factures, és a dir, no pagaran els honoraris d’aquestes empreses obligats per la clàusula d’assistència jurídica, per no tractar-se d’advocats col·legiats.

Com es pot comprovar, hi ha bastants motius per a pensar-se prou bé acudir a aquest tipus d’empreses perquè tramitin reclamacions.

Pujar

Cinc (més una) raons per a confiar en Indemnización por Accidente

Cinc+1 raons ja que l’opinió de clients que ja han aconseguit la seva indemnització amb la nostra ajuda és també una garantia de treball ben fet:

1.- Aconseguir cobrar la màxima indemnització possible amb l’ajuda d’advocats especialistes que lluitaran pels teus interessos enfront dels de l’asseguradora. Cuidem de tu ara i pensem també en el teu futur.

2.- Tindràs a la teva disposició advocats i metges especialistes en dany corporal sense cap bestreta econòmica.

3.- Risc zero per a la teva butxaca. L’assessorament és gratuït, només si decideixes contractar-nos cobrarem el percentatge prèviament pactat amb tu, sempre en funció de la quantia de la indemnització i solament si guanyes. Compartim el mateix interès.

4.- Tracte personalitzat. En Indemnización por Accidente vetllem per la teva comoditat i ràpida recuperació. Si no pots desplaçar-te, nosaltres et visitarem a la teva casa o, en cas d’hospitalització, en la clínica, per a ocasionar-te el menor trastorn possible. Nosaltres ens encarreguem de tot, tu només has de preocupar-te pel teu benestar.

5.- El nostre treball està avalat pels nostres anys d’experiència i per la satisfacció dels nostres clients que es converteixen en els nostres millors publicistes.

Els nostres clients són el nostre millor aval

La satisfacció que ens mostren els nostres clients i el fet que ens remetin a coneguts perquè tramitem els seus casos ens fa sentir orgullosos i feliços amb el nostre treball. Els seus testimonis són el nostre millor aval i ells els nostres millors publicistes..

La nostra prioritat és el teu benestar i satisfacció. Confia en nosaltres, t’acompanyarem perquè rebis la indemnització que mereixes sense preocupacions i en el menor temps possible.

Preguntes freqüents

Per què contractar advocats especialistes en accidents de trànsit?

Si has sofert un accident de trànsit tens diverses alternatives:

 1. No fer res i deixar que l’asseguradora et pagui el que li doni la gana.
 2. Contractar els serveis d’un advocat generalista o el que t’ofereix la teva assegurança.
 3. Contractar els serveis d’un advocat especialitzat en accidents de trànsit. Si optes per aquesta tercera opció has de saber que comptar amb perits mèdics que valoraran les teves lesions de manera objectiva i si fos necessari vindran al judici a ratificar la seva valoració és la millor opció per a defensar els interessos dels lesionats.

Descubreix mès raons aquí.

Per què contractar advocats especialistes en accidents laborals?

Quan un treballador sofreix un accident laboral es troba de sobte immers en una lluita amb molts fronts: La mútua t’intenta donar d’alta precipitadament, el teu cap t’intenta acomiadar, el teu cap intenta que li signis el lliurament dels EPIS amb data anterior a l’accident, no saps si podràs tornar a treballar etc. Has de tenir el cap fred i aconseguir la màxima informació per a poder defensar els teus drets. Comença a informar-te aquí.

Quant cobra un advocat especialitzat en accidents?

La majoria de despatxos d’advocats especialitzats en accidents de trànsit i accidents laborals funcionen sota la quota Litigi o el que en el món anglosaxó es considera com “No Win No Fee” que seria alguna cosa així com “Si no guanyem no cobrem”.

Sembla obvi que si els interessos de l’advocat i el client són els mateixos les possibilitats d’aconseguir el millor resultat augmenten. Més info aquí.

Com reclamar una indemnització laboral

0
reclamar per la via civil o pel penal

Per a reclamar una indemnització per un accident laboral es necessita contractar no sols amb advocats laboralistes especialitzats en reclamació d’indemnitzacions sinó també amb perits mèdics especialistes en la valoració del mal corporal..

En el nostre despatx d’advocats posem a la disposició dels nostres clients un equip d’advocats i de perits mèdics sense cap bestreta. Nosaltres paguem el perit mèdic i només cobrarem en cas d’aconseguir una indemnització un percentatge pactat.

Laboral o penal?

La decisió d’aquest despatx d’advocat de decantar-se per la via social en detriment de la via penal està principalment motivada pel termini de cobrament.

Depenent de la mena d’accident i, sobretot, de la seva gravetat, trobarem dues vies per a reclamar judicialment una indemnització per accident de treball. Són les següents:

Reclamació d’indemnització per via penal

Reclamació d'indemnització per via penalEn l’actualitat, les indemnitzacions per accidents laborals només es reclamen per aquesta via quan es tracta d’accidents d’extrema gravetat o defuncions en els quals la policia actua d’ofici i inicia unes diligències preliminars en el jutjat d’instrucció per a dilucidar si va haver-hi algun tipus de delicte contra la salut dels treballadors.

En accidents d’extrema gravetat, la recomanació habitual sol ser mantenir oberta la via penal després de la instrucció d’ofici.

En aquests casos sempre recomanem deixar al jutjat que instrueixi les proves que consideri pertinents i faci les perquisicions oportunes. Una vegada s’ha procedit a la fase d’instrucció és quan l’advocat ha de decidir si se segueix per aquesta via o no.

Normalment l’aconsellable sempre és mantenir aquesta via de reclamació oberta una vegada que s’ha iniciat d’ofici. Quan l’empresari responsable d’un accident en el qual ha pogut haver-hi una omissió de mesures de seguretat, que poden ser constitutives d’un delicte contra la salut dels treballadors, es troba normalment en una situació més complicada és més fàcil que forci a la seva assegurança a pagar la quantitat que reclamem. Aquesta circumstància es fa molt visible quan es tracta d’empreses importants com a grans constructores que clarament pressionen a les seves asseguradores a “acabar” amb aquests procediments i això facilita la nostra labor d’aconseguir la millor indemnització possible per als nostres clients.

Poques empreses compleixen totalment les normes de prevenció de riscos, per la qual cosa convé consultar-ho sempre en cas d’accident.

No obstant això, no tots els accidents laborals poden reclamar-se per la via penal, en principi ha d’haver-hi algun tipus d’omissió de mesura de seguretat que sigui punible des del punt de vista penal com un judici de falta o com un delicte contra la salut dels treballadors. Un exemple d’indemnització per accident laboral que podria reclamar-se únicament per la via social és la d’un treballador al qual se li desploma el sostre damunt. En aquest cas, és l’assegurança de responsabilitat civil de l’empresa qui hauria de pagar una indemnització al treballador, però si l’empresa no ha comès cap omissió de mesura de seguretat no és un cas reclamable per la via penal.

Reclamació d’indemnització per via social

Molts despatxos d’advocats descarten aquesta via pel cost que els suposa de realitzar una valoració del mal corporal i pagar al perit mèdic perquè el ratifiqui en judici. Nosaltres correm amb aquesta despesa i així agilitem els terminis de cobrament dels nostres clients

En la resta d’accidents de treball en els quals no ha estat necessària la intervenció de la policia o guàrdia civil, l’habitual per als despatxos d’advocats especialitzats en accidents de treball és iniciar un procediment de reclamació de la indemnització en els jutjats socials. El procediment es converteix així en una reclamació relativament ràpida el termini de la qual el determina fonamentalment el temps de curació de l’accidentat, ja que la demanda no es pot presentar fins que les lesions s’han estabilitzat i comptem amb un informe pericial realitzat per un dels nostres metges especialistes en la valoració del mal corporal.

Encara que no es pugui presentar la demanda fins que les lesions no estiguin estabilitzades, el procediment pot anar agilitant-se mitjançant la sol·licitud de diligències preliminars. Consisteixen a sol·licitar al jutjat que vagi “avançant treball” recaptant la informació que més endavant necessitarem, com per exemple:

 • Informe d’Inspecció
 • Actes d’infracció
 • Informes de prevenció de riscos laborals de l’empresa
 • Pòlisses d’assegurança de l’o les empreses implicades
 • Testificals
 • Etc.

Passos per a reclamar una indemnització per accident laboral

Quan un treballador sofreix un accident laboral ha de saber que possiblement té dret a fer una reclamació per aquest accident. Si l’accident laboral ha estat derivat d’una omissió de mesures de seguretat pot reclamar a la seva empresa una indemnització per danys i perjudicis, ja que si s’haguessin pres totes les mesures de seguretat adequada aquest accident no s’hagués produït.

Com començar una reclamació per accident laboral

Si has sofert un accident laboral poden haver ocorregut dos supòsits:

 1. Que l’accident hagi estat reconegut com a greu per la mútua laboral.
 2. QQue l’accident no hagi estat reconegut com a greu.

En els casos en els quals la mútua considera que les lesions són de gravetat estan obligats a comunicar-li-ho a Inspecció de Treball. En aquests casos, un inspector de treball actua d’ofici i visita el lloc de l’accident en les següents 24 hores. Si no és considerat greu no es produeix aquesta inspecció, tret que el treballador present pel seu compte una denúncia en una Delegació provincial d’Inspecció de treball i seguretat sociall.

És important i convenient que es produeixi una inspecció de treball després de l’accident

Òbviament quan actua inspecció d’ofici, es garanteixen millor els drets dels treballadors i facilita enormement la labor dels advocats especialistes en reclamació d’indemnitzacions per accidents de treball. Per usar un símil, es podria dir que l’informe d’inspecció és tan important com l’atestat en un accident de trànsit. Si l’inspector considera que l’empresa no va prendre totes les mesures de seguretat exigible aixecarà una acta d’infracció i fins i tot, si ho considera oportú, condemnarà a l’empresa a pagar un 30-50% de recàrrec de prestacions al treballador lesionat (a part de la indemnització per danys i perjudicis).

En els casos en els quals no existeix un informe d’inspecció, nosaltres sempre aconsellem als nostres clients que presentin denúncia en Inspecció de treball, independentment que nosaltres presentem també una denúncia en els jutjats. El problema és que en moltes ocasions el lesionat la presenta massa tard i l’inspector no pot determinar si va haver-hi algun tipus de negligència. Això no vol dir que la reclamació ja no es pugui dur a terme però òbviament ens obliga a recórrer a altres mitjans de prova com a testimonis, pericials o la pròpia perícia de l’advocat fent les preguntes adequades quan es mana declarar als imputats.

Si en els accidents de trànsit sempre es diu que l’especialització és important en els accidents laborals és imprescindible per a defensar correctament els interessos dels lesionats.

Com interposar una demanda per accident laboral

Quan un treballador sofreix un accident laboral té dret a una indemnització. Per a això, disposa de dues opcions diferenciades: demandar l’accident laboral o denunciar-lo. El més habitual és que l’empleat denunciï l’ocorregut, però existeix cert desconeixement sobre com és el procediment. Es tracta, simplement, de posar els fets en coneixement de la Inspecció de Treball. El problema sorgeix quan els treballadors dubten a denunciar a l’empresa per por de perdre el seu treball. Normalment, qualsevol advocat especialitzat en accidents laborals recomana interposar la denúncia, sobretot si es tracta d’un sinistre d’una certa gravetat.

Abans d’iniciar qualsevol procediment, és important assegurar que realment es tracta d’un accident de tipus laboral. El sistema de Seguretat Social a Espanya el regula en l’article 115 de la Llei General de la Seguretat Social. Com a norma general, s’estableix que l’accident laboral és aquell en el qual la culpa del mateix no es pugui imputar al 100% al propi empleat. Per exemple, l’accident ha de produir-se a causa d’una negligència per part de l’empresa o l’empresari, per la falta de formació adequada, falta d’equips de protecció adequats o qualsevol altra circumstància que acrediti l’ accident laboral.

Quan la sol·licitud presentada en la Inspecció Laboral és admesa a tràmit, si volguéssim optar per la via penal, seriosa el moment d’interposar una denúncia davant el Jutjat d’Instrucció. En aquest cas, el treballador serà examinat per un mèdic forense que determinarà quin és l’abast de les lesions i, per tant, quina indemnització mereix.

La perícia de l’advocat és clau per a guanyar un cas d’accident laboral.

En l’altre supòsit, abans d’interposar una demanda per accident laboral caldrà presentar un document de conciliació davant el Servei de Mediació, Arbitratge i Conciliació (SMAC). Aquest organisme s’encarregarà d’organitzar una trobada entre totes les parts implicades en el procés, en un termini màxim de 15 dies, amb l’objectiu d’arribar a un acord. En cas que aquest no s’aconsegueixi, caldrà presentar el model de demanda davant el Jutjat social. Arribats a aquest punt, serà necessari que un perit especialitzat realitzi un diagnòstic sobre les lesions, ja que en la demanda que es presentarà en el jutjat haurà de contemplar-se la indemnització reclamada per la víctima de l’accident. En aquests casos la perícia de l’advocat especialitzat en accidents serà fonamental per a guanyar el cas.

EAquest tipus de procediments sol demorar-se menys que un procés penal a l’ús. No obstant això, quan l’accident o les lesions sofertes són de gravetat també s’obrirà un procés penal. El procés pot demorar-se, sent necessari demostrar que l’empresa té una responsabilitat civil en l’accident perquè el treballador pugui cobrar allò que li correspon.

Tot empleat ha de conèixer els seus drets i saber que en cas d’accident pot rebre una indemnització.

En qualsevol cas, encara que comprensible, la por a l’acomiadament no hauria de ser mai un obstacle per a reclamar una indemnització per part de la víctima d’un accident laboral. Això és especialment necessari si l’accident s’ha produït a conseqüència d’una falta o relaxació per part de l’empresa en el compliment de la legislació sobre prevenció de riscos laborals. Moltes empreses incompleixen les seves obligacions de prevenció, i no reclamar un accident pot implicar que es mantinguin riscos que permetin accidents futurs, fins i tot de major gravetat.

Després d’interposar la demanda el treballador pot tenir dret a percebre diverses indemnitzacions compatibles entre si. D’una banda, la de l’assegurança per Responsabilitat Civil en l’accident i, per l’altre l’ assegurança de convenio, obligatori en molts casos.

Termini per a reclamar danys i perjudicis per accident laboral

EEl treballador disposa d’un termini de prescripció d’un any per a reclamar a l’empresa la indemnització de danys i perjudicis derivats d’accident de treball. El còmput d’aquest termini s’inicia amb l’estabilització de les seqüeles i, en el cas d’Incapacitat Permanent, quan adquireix fermesa la resolució de l’INSS que definitivament resol sobre les prestacions d’aquesta.

Si aquesta resolució no és impugnada, el còmput s’inicia una vegada transcorregut el termini de 30 dies establert per a formular la reclamació prèvia enfront d’aquesta resolució. Anteriorment es venia entenent que el còmput s’iniciava en la data de la notificació de la resolució de l’INSS, fins que el Tribunal Suprem va estimar el recurs de cassació per a la unificació de doctrina:

Unificació de doctrina del Tribunal Suprem sobre la reclamació de danys i perjudicis (doctrina 5-7-17, EDJ 151663)

Un treballador va sofrir un accident de treball pel qual se’l va reconèixer, mitjançant resolució de l’INSS de 3-2-12, la prestació de de incapacitat permanent parcial. Ni l’empresa ni el treballador van presentar reclamació prèvia enfront de la resolució ni aquesta va ser impugnada judicialment. El 11-2-2013, el treballador presenta demanda en reclamació dels danys i perjudicis derivats de l’accident de treball. El Jutjat social desestima la demanda acollint l’excepció de prescripció al·legada per l’empresa. Enfront de la sentència confirmatòria del TSJ Astúries, el treballador interposa recurs de cassació per a la unificació de doctrina sostenint que el dia inicial del còmput del termini de prescripció no és el de la data de resolució de l’INSS que va reconèixer la prestació de IPP, com entén la sentència recorreguda, sinó el moment en què aquesta resolució va guanyar fermesa una vegada transcorregut el termini de 30 dies de què disposaven les parts per a formular reclamació prèvia contra aquesta.

Quan comença el còmput per al termini de prescripció d’una any?

La qüestió que es planteja és determinar quin ha de ser el dia inicial per al còmput del termini de prescripció d’un any, del qual disposa el treballador per a exercitar contra l’empresa l’acció de reclamació dels danys i perjudicis derivats d’accident de treball, quan les parts s’adhereixin a la resolució administrativa que declara la incapacitat permanent del treballador.

És doctrina del TS que el termini de prescripció per a reclamar a l’empresa danys i perjudicis derivats d’accident de treball no pot començar a córrer fins que no adquireixi fermesa la resolució que definitivament resolgui sobre les prestacions de seguretat social a les quals tingui dret el beneficiari i, en el seu cas la contingència de la qual derivin, i quedin d’aquesta manera establertes les quantitats que hagin de deduir-se del total indemnitzatori a reclamar a l’empresa.

El termini no pot començar a córrer fins que la resolució sigui ferma.

Conforme a aquests supòsits, no hi ha cap dubte que quan la resolució de l’INSS és impugnada en via judicial, el dies a quo és el moment en què s’esgota el procés amb la notificació de la sentència que posi fi a aquest. El problema sorgeix quan les parts s’adhereixen a la resolució de l’INSS. En aquest cas, ha d’esperar-se també a la fermesa de la resolució administrativa. El moment inicial per al còmput de la prescripció no pot ser un altre que el de la preclusió del termini de 30 dies de què disposen les parts per a formular la reclamació prèvia perquè fins al seu esgotament no esdevé ferm el resolt en aquesta. Només quan ha transcorregut el termini per a formular la reclamació prèvia, pot realment entendre’s que la part s’aquieta al seu contingut, perquè si el termini no ha transcorregut, encara disposa de la possibilitat d’impugnar la resolució.

Pujar

Advocats especialitzats en accidents laborals

En Indemnización por Accidente posem a la seva disposició els millors advocats laborals i especialistes en reclamació d’incapacitats derivades d’accidents laborals. En un accident de treball són molts els factors i elements a considerar, per la qual cosa tot aquell que sofreixi una lesió en un accident laboral hauria d’assessorar-se amb advocats especialitzats en accidents laborals.

La reclamacions per accidents laborals són llargues i complexes, per la qual cosa requereixen advocats especialitzats.

La reclamació d’indemnitzacions en cas d’accident laboral és llarga i complexa. El temps mitjà de cobrament d’una indemnització ronda els dos anys, i varia en funció dels mètodes de prova (testimonis, informes d’inspecció, etc.) i la dinàmica de l’accident es pot reclamar a través de la jurisdicció penal o de la laboral. El termini per a iniciar aquesta reclamació també varia, perquè es podria considerar un any des de l’estabilització de les lesions o 3 anys en cas que fos considerat un delicte contra la salut dels treballadors.

Si un treballador ha sofert un accident laboral, ha d’assessorar-se amb especialistes tant referent a la indemnització per omissió de mesures de seguretat com a les possibles indemnitzacions per incapacitat o per assegurança de conveni. En massa ocasions la reclamació d’indemnització per accident laboral no es realitza de la forma que millor convé als interessos del treballador degut al desconeixement sobre quins són els drets que li assisteixen davant un accident laboral. La dificultat i especificitat d’aquests casos requereixen de la intervenció d’advocats especialistes en dret penal i advocats especialistes en dret laboral, depenent de les circumstàncies en les quals es va produir aquest accident.

En Indemnización por Accidente oferim assessorament gratuït a través dels nostres advocats laboralistes en tots els temes relacionats amb els accidents de treball:

Jesús Pascual López

Jesús Pascual, advocatAdvocat col·legiat del ICAM nº 75730

Advocat especialista en accidents laborals amb més de 8 anys d’experiència. Responsable del Departament Laboral de Indemnización por Accidente S.L. y del Departament de Incapacitats de Indemnización por Accidente S.L.

 

Carlos Cabañas

Carlos Cabañas advocat Indemnización por AccidenteAdvocat col·legiat del ICAM nº 118602

Advocat especialitzat en reclamació de danys i perjudicis derivats d’accidents de treball en la jurisdicció social i penal, a més de la gestió de procediments de recàrrec de prestacions per faltes de mesures de seguretat i actes d’infracció.

 

Ana Inés Martinez

Advocat col·legiat del ICAM nº 129.600

Ana Inés Martínez, advocada per accidents laboralsGraduada en Dret per la Universitat Rei Joan Carles de Madrid (2012-2016). Amb posterioritat va realitzar el Màster d’accés a l’advocacia en la Universitat Cardenal Cisneros- Adscrita a la Universitat Complutense (2016-2018). En aquest període, ha ampliat la seva formació jurídica realitzant el Programa Executiu Compliance Officer de la formació Wolters Kluwer S.A., així com un Curs d’Arbitratge i Mediació en la URJC. Inici la seva activitat professional jurídica per a l’empresa Serrabogados al juny de 2015.

 

Pujar

Preguntes freqüents

Com es reclama una indemnització per accident laboral?
Perquè un treballador pugui reclamar una indemnització derivada d’un accident laboral ha de demostrar que l’empresa va cometre algun tipus d’omissió de mesures de seguretat. Per això generalment la reclamació comença gairebé sempre amb una denúncia a Inspecció de Treball i després es contínua a través d’una demanda pel jutjat social. En altres ocasions en el qual la responsabilitat de l’empresa és clara o s’està reclamant la indemnització derivada del conveni la reclamació s’inicia a través d’una reclamació al Servei de Mediació Arbitratge i Conciliació (SMAC). Si vols saber com denunciar a Inspecció de Treball llegeix aquest article

Com es calcula la indemnització per accident laboral?
El calculo d’una indemnització per accident laboral es basa en el barem d’accidents de trànsit que s’usa per analogia per als accidents laborals, les caigudes en la via, agressions, mossegades de gos etc. Es precisa la intervenció d’un perit mèdic per a determinar el temps de curació que es va precisar, així com una valoració de les seqüeles físiques, psíquiques i estètiques. Si vols saber més sobre com es valoren les indemnitzacions visita nostra calculadora online

Et poden condemnar a pagar costes si no es guanya?
El termini per a reclamar una indemnització per accident laboral és a priori d’un any des que s’estabilitzen les lesions. Per a entendre-ho millor un any des que s’obté l’alta laboral o des que un tribunal mèdic reconeix una incapacitat laboral. En definitiva, és un any des que es pot exercitar l’acció. No obstant això, en els casos en els quals l’accident laboral hagi estat degut a una omissió de mesures tan greu que pugui constituir un delicte contra la salut dels treballadors, es podria reclamar per via penal i el termini no prescriuria fins als 5 anys. Continua llegint més sobre . Sigue leyendo más sobre els accidents laborals

Quin és el termini per a reclamar una indemnització per accident laboral?
El termini per a reclamar una indemnització per accident laboral és a priori d’un any des que s’estabilitzen les lesions. Per a entendre-ho millor un any des que s’obté l’alta laboral o des que un tribunal mèdic reconeix una incapacitat laboral. En definitiva, és un any des que es pot exercitar l’acció. No obstant això, en els casos en els quals l’accident laboral hagi estat degut a una omissió de mesures tan greu que pugui constituir un delicte contra la salut dels treballadors, es podria reclamar per via penal i el termini no prescriuria fins als 5 anys. Continua llegint més sobre els accidentes laborales

L’accident laboral

0
reclamació d'accident laboral

Si has tingut un accident laboral amb lesions tens dret a una indemnització. La manera de poder obtenir-la és demostrar algunes situacions concretes, per al que l’ajuda de advocats laborals pot resultar-te indispensable.

Dret a indemnització per un accident laboral

Aquests són els supòsits en els quals un accident laboral comporta indemnització:

 1. Falta de formació del treballador en matèria de Prevenció de Riscos Laborals
 2. Omissió de mesures de seguretat col·lectives (xarxes de seguretat, etc)
 3. Falta de Pla de Prevenció de Riscos Laborals
 4. Falta d’avaluació dels riscos del treballador
 5. No lliura d’equips de protecció individual (casc, arnès, botes…)
 6. Realització de tasques alienes a les pròpies del lloc de treball
 7. Ús d’eines defectuoses, no homologades
 8. Lesions produïdes per un company, client, proveïdor, etc.

Si l’accident laboral no és culpa teva al 100%, pots exigir una indemnització.

Accident laobral per caiguda d'una bastida

En definitiva, es pot reclamar una indemnització per accident laboral sempre que la causa de l’accident no pugui ser imputada per complet al treballador que va sofrir les lesions. Sobre la base dels supòsits anteriors, pot comprendre’s fàcilment que considerar un accident 100% responsabilitat de l’empleat pot resultar molt complicat en la majoria d’ocasions, per la qual cosa és convenient consultar amb un advocat especialitzat en accidents.

Recorda la teva assegurança de conveni: podries tenir dret a una segona indemnització.

Generalment, les empreses tenen subscrita una pòlissa de responsabilitat civil que s’ha de fer càrrec de les indemnitzacions derivades dels accidents de treball. Però cal no confondre aquesta assegurança amb l’assegurança de conveni. El conveni col·lectiu pot obligar la teva empresa a subscriure un assegurança per incapacitat a nom del treballador, per la qual cosa aquesta segona indemnització també pot ser reclamable en cas d’accident laboral.

Pujar

Definició d’accident laboral

Dins dels accidents que es produeixen en l’àmbit del treball, poden distingir-se entre els següents: accident laboral:

 • Accident laboral: és aquell accident que sofreix un treballador durant la seva jornada laboral. S’inclouen també com a accidents laborals aquells denominats in itineri, és a dir, els que succeeixen en el trajecte de la seva casa al treball o viceversa. En aquests últims la indemnització està subjecta a les mateixes exigències que els accidents de trànsit, de tal manera que la indemnització només serà possible quan el lesionat no sigui culpable de l’accident.
 • Accident professional: lesions corporals sofertes pel treballador a conseqüència del treball que desenvolupi.

Accident de tipus laboral: que inclouen també els soferts per treballadors autònoms, sempre que aquests hagin sol·licitat aquesta cobertura a la Seguretat Social i abonin les quotes socials corresponents.

Hi ha accidents laborals greus que resulten en lesions que incapaciten al treballador per a l’acompliment del seu treball. En aquests casos gairebé sempre existeix una indemnització, independentment que la culpa hagi estat del treballador. Per a aquests casos poden cursar-se Reclamacions de Incapacitat.

Com és un accident laboral

Perquè un accident sigui considerat laboral, i com a conseqüència, susceptible d’indemnització, ha de complir les següents característiques:

 1. Que el treballador sofreixi una lesió corporal, física, psíquica o malaltia.
 2. Que sigui un treballador per compte d’altri o estigui donat d’alta en la contingència d’accident de treball com a autònom per compte propi o sigui soci treballador d’una societat mercantil.
 3. Que l’accident sigui amb ocasió o a conseqüència del treball.

Pujar

Per què es produeixen els accidents laborals?

Aquestes són les infraccions més habituals de les empreses en els accidents en l’acompliment d’un treball:

 • La falta de formació del treballador en Prevenció de Riscos Laborals.
 • La falta d’avaluació dels Riscos Laborals dels llocs de treball dels treballadors.
 • La falta de Mesures Col·lectives de Seguretat, (xarxes, baranes…).
 • La falta d’Equips de Protecció Individual (EPI’s) com a arnesos, botes, guants, etc.
 • La deficient coordinació entre les diferents empreses que intervenen en un mateix projecte.
 • La falta de delimitació ni senyalització de la zona de treball.
 • La falta de Pla de Seguretat i Salut en el Treball amb contingut adequat als riscos per a la seguretat dels treballadors.

Pujar

Els drets del treballador després d’un accident laboral

Quan un treballador sofreix un sempre tindrà dret a una indemnització quan l’accident produeixi unes seqüeles que li ocasionen un perjudici estètic o funcional (encara que no siguin de tal gravetat com per a incapacitar-li per a l’acompliment del seu treball). Aquesta indemnització per lesions permanents no invalidants suposa una indemnització basada en un barem que va dels 400 als 5.000 euros, aproximadament.

Aquesta indemnització la pagarà la mútua de treball independentment de com s’hagi produït l’accident laboral i de si va haver-hi algun tipus de negligència per part del treballador o de l’empresari.

Pujar

Tipus d’Accidents Laborals

La llei contempla diferents tipus d’accidents laborals.

En la legislació espanyola es consideren accidents professionals els següents:

 1. Els accident in itineri són considerats accidents laborals sempre que es produeixin en un recorregut directe entre el domicili habitual i el lloc de treball o viceversa..
 2. Els accidents de treball o professionals, inclosos els in itineri, ocorreguts a conseqüència de l’acompliment de càrrecs electius o caràcter sindical o de govern d’entitats gestores.
 3. Tots els accidents que ocorrin a conseqüència de les tasques executades pel treballador en interès del bon funcionament de l’empresa en compliment de les ordres de l’empresari, encara que siguin diferents a les establertes en la seva categoria professional.
 4. Els ocorreguts en actes de salvament o de naturalesa similar quan tinguin connexió amb el treball.
 5. Aquelles malalties, no catalogades com a malaltia professional, que es contreguin a conseqüència de la realització de la tasca professional.
 6. Les malalties o defectes, fins i tot patides amb anterioritat a l’accident, que s’agreugin a conseqüència d’aquest.
 7. Les malalties cardiovasculars, hemorràgies cerebrals o similars quan es produeixen a conseqüència del treball.

D’altra banda, no són considerats com a accidents de tipus laboral les següents excepcions:

 1. La imprudència temerària, encara que sí la imprudència professional.
 2. Els produïts mentre l’accidentat estigui cometent un acte dolós.
 3. Les malalties cardiovasculars, hemorràgies cerebrals o similars que malgrat produir-se en el lloc de treball, no són conseqüència de l’activitat professional.

Són susceptibles d’indemnització els accidents professionals causats per una infracció en les normes de prevenció de riscos laborals.

Accidents en el treball per caigudes en altura

Les caigudes en altura són un dels principals accidents que se sofreixen en els llocs de treball, especialment en el sector de la construcció, que deriven en indemnització, ja que la majoria són conseqüència d’una seguretat en el treball negligent o nul·la i d’una falta de prevenció de riscos laborals.

Les mesures bàsiques per a evitar les caigudes en altura que una empresa ha de prendre són les següents:

 1. Limitar la caiguda: A través de la col·locació de proteccions col·lectives.
 2. Eliminar o reduir les seves conseqüències: A través de l’ús d’equips de protecció individuals.
 3. Mesures Complementàries, entenent les següents:
 • Valorar les aptituds del treballador per al treball a exercir.
 • Formació adequada del treballador per a la realització de la tasca professional.
 • Coneixement per part del treballador dels riscos.
 • Aplicació de mesures de prevenció i protecció.

mitjans de proteccio Els mitjans de protecció que hauran d’aplicar-se a les mesures bàsiques per a evitar les caigudes d’altura durant l’acompliment de les funcions laborals són:

 1. Proteccions colectives: Baranes, cobertura de buits i xarxes de protecció.
 2. Proteccions individuals: Cinturó de seguretat, i dispositius individuals empleats en operacions d’elevació i descens.

L’absència de qualsevol d’aquestes mesures de seguretat en el treball podrà ser constitutiva d’una sanció per a l’empresa i d’una indemnització per al treballador en cas que la caiguda tingui com a resultat lesions corporals derivades d’un accident laboral.

Pujar

Reclamar una indemnització per accident laboral

Quan es pot reclamar indemnització per accidents laborals?

Es pot reclamar indemnització en cas d’accidents professionals i laborals quan aquest s’hagi produït per culpa o negligència de l’empresari en el compliment de les mesures de seguretat i salut en el treball. És a dir, quan l’accident sigui conseqüència d’una infracció de l’empresari.

Es pot sol·licitar indemnització per un accident laboral si aquest es produeix a conseqüència d’una infracció de l’empresari.

Per a sol·licitar una indemnització per accident laboral és important reunir en la documentació els resultats de les Inspeccions de Treball anteriors a la data de l’accident per si s’hagués aixecat una Acta d’Infracció, la qual cosa facilitaria el resultat positiu del litigi.

En cas d’accidents molt greus, la policia aixecarà atestat de l’ocorregut.

Qui s’ha de fer càrrec del pagament de la indemnització?

El responsable de pagament en cas d’un accident sofert en el treball (o in itineri) serà l’empresa culpable de l’accident i la seva entitat asseguradora de la responsabilitat civil.

En el cas que existeixin dues empreses responsables de l’accident, per exemple, una contracta i una principal, ambdues seran responsables solidaris en la majoria dels casos.

La gran majoria de les empreses compten amb una assegurança de responsabilitat civil, per la qual cosa després d’identificar a la companyia asseguradora, hem d’ampliar la demanda contra ella (Jurisdicció Social) o ser citada com a responsable civil subsidiari (Jurisdicció Penal).

Quin és el termini de Prescripció dels Accidents Laborals?

Com a norma general podem assenyalar que el termini de prescripció de l’acció penal és de 3 anys, mentre que en el cas de l’acció social, aquest termini es redueix a 1 any a partir de l’estabilització de les seqüeles, o en el seu cas, a partir de que sigui concedida la Incapacitat Permanent.

Pujar

La Inspecció de Treball i Seguretat Social

La Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS) és l’organització administrativa responsable del control del compliment de les normes d’ordre social. Això inclou les responsabilitats administratives en què puguin incórrer empreses i treballadors, així com l’assessorament i informació a treballadors i empreses en matèria laboral i de seguretat social.

La ITSS compta amb inspectors de treball que vigilen que els empresaris i treballadors compleixin amb les obligacions en matèria laboral que estableix la legislació espanyola. L’actuació dels inspectors de treball i sotsinspectors d’ocupació és d’àmbit provincial depenent, cada província, d’una Direcció Territorial.

Aquests inspectors de treball seran també els encarregats d’imposar les sancions previstes a les empreses quan posen en perill la integritat dels treballadors, per incompliment de les seves obligacions laborals.

Si l’inspector de treball detecta algun tipus d’irregularitat en el compliment de les obligacions de l’empresa, aixecarà una Acta d’Infracció Sancionadora. Aquest Acta és la pedra angular per a donar suport a una reclamació d’indemnització per accident laboral.

En cas d’accidents greus o molt greus, la inspecció de treball actua d’ofici. En la resta d’accidents, haurà de ser el propi afectat el que presenti la denúncia.

La inspecció de treball després d’un accident laboral

Quan es produeix un accident laboral amb resultat de lesions l’única manera de reclamar amb èxit una indemnització per accident de treball és que quedi clarament fixada la responsabilitat de l’empresa en l’accident.

Com provar la responsabilitat de l’empresa en un accident laboral

La manera d’aconseguir provar la responsabilitat de l’empresa és que la Inspecció de Treball es personi en el lloc de l’accident, investigui les causes i posteriorment emeti un informe manifestant les infraccions comeses per l’empresari, establint que aquestes són la causa de l’accident. L’informe oficial que l’inspector de treball elabori serà fonamental per a la reclamació posterior d’una indemnització per l’accident laboral.

Com fer que la Inspecció de Treball investigui

La Inspecció de Treball només està obligada a intervenir d’ofici (és a dir, sense que ningú denunciï) quan l’accident sigui qualificat de greu per l’empresa. En moltes ocasions l’empresa qualifica un accident com a lleu sabent que ha estat greu, per a evitar la intervenció de la Inspecció de Treball i una possible sanció econòmica. Aquesta és un ardit molt habitual per part de moltes empreses, especialment habitual en sectors amb alta sinistralitat laboral (ocupacions on els accidents de treball són més freqüents).

El treballador accidentat té dret a sol·licitar la recerca del seu accident en la Direcció General de Treball.

També és freqüent trobar-nos amb casos de treballadors espantats per les possibles conseqüències d’interposar una denúncia contra la seva empresa. La por a l’acomiadament després d’un accident laboral fa que moltes negligències no siguin denunciades i, la qual cosa és pitjor, es continuïn produint després.

Per això, és recomanable que el treballador accidentat que entengui que el seu accident s’ha produït per negligència empresarial s’asseguri de saber si s’ha personat la Inspecció de Treball. Si no ho ha fet, el treballador està en el seu dret de presentar denúncia en la Direcció General de Treball a fi de que es procedeixi a investigar les causes del seu accident.

Si la Inspecció de Treball entén que l’accident s’ha produït per causa imputable a l’empresa sancionarà econòmicament a l’empresa. Una vegada sancionada l’empresa, les probabilitats del treballador de cobrar una indemnització pels danys soferts és molt alta. És a dir, que des de la perspectiva del treballador la reclamació de la intervenció de la Direcció General del Treball i la posterior sanció a l’empresa no té com a objectiu l’obtenció de la sanció en si, sinó l’exercici dels seus drets per a poder fer efectiva la indemnització que li correspongui a conseqüència de l’accident.

L’Acta d’Infracció

L’Acta d’Infracció és un document públic estès per un inspector laboral durant una Inspecció de Treball contra una empresa, en el cas que descobreixi que aquesta empresa no compleix amb les obligacions que marca la legislació en matèria laboral, de seguretat social, ocupació o prevenció de riscos laborals.

L’obertura d’una Acta d’Infracció dóna lloc a un procediment sancionador. En el cas que aquesta Acta sigui conseqüència d’un accident amb lesions, el treballador tindrà dret a una reclamació d’indemnització per aquest accident.

PPer a tenir dret a una indemnització per un accident de tipus laboral, aquest ha de ser conseqüència d’una infracció contra la legislació en matèria laboral, de seguretat social, ocupació o prevenció de riscos laborals per part de l’empresa.

És possible cobrar una indemnització per accident si no intervé la Inspecció de Treball?

Encara que l’ideal és que sigui la Inspecció de Treball qui ho estableixi, també és possible provar la responsabilitat empresarial per altres mitjans:

 • Mitjançant un atestat Policial.
 • Mitjançant testimonis.
 • Mitjançant l’assumpció de culpa per part de l’empresari o responsable.

Qualsevol d’ells incrementa les opcions d’aconseguir una indemnització perquè les asseguradores responen del pagament amb moltes menys reticències i el procés s’agilitza.

Incapacitat laboral per accident

La incapacitat laboral és independent de la causa de l’accident.

Cal recordar que independentment del resultat de l’informe d’inspecció de treball, si l’accident laboral incapacita al treballador per a l’acompliment del seu treball, segurament pot tenir dret a una indemnització la quantia de la qual ve contemplada en el conveni col·lectiu.

La incapacitat laboral és independent de la causa de l’accident, i recomanem sempre consultar a advocats especialitzats en dret laboral per a aclarir els dubtes i veure la millor manera de procedir enfront de la seguretat social.

Quines indemnitzacions puc cobrar en cas d’Incapacitat Permanent total?

0
indemnitzacions incapacitat permanent total

Sabies que si has sofert un accident laboral o sofreixes una malaltia professional podries tenir dret a diverses indemnitzacions?

Moltes víctimes d’accidents laborals i malalties professionals ho desconeixen i perden quantioses indemnitzacions per incapacitat permanent total en accident laboral. Si has sofert un accident laboral o malaltia i t’han dictaminat una incapacitat permanent total o absoluta, pots tenir dret a percebre diverses indemnitzacions per això.

Podries tenir dret a cobrar de diverses assegurances que cobreixin la teva Incapacitat Permanent sense saber-ho

De nou incidim sobre un tema de gran interès, les assegurances que cobreixen les indemnitzacions per incapacitats permanents als treballadors en cas de sofrir un accident laboral o alguna malaltia comuna que els incapaciti per a la realització de la seva professió habitual.

Cada any, l’Equip de Valoració d’Incapacitats de la Seguretat Social, ja sigui per petició dels propis treballadors, de la mútua o de la pròpia SS dictamina la concessió de l’anomenada Incapacitat Permanent Total (IPT) que, bàsicament, determina que el treballador ja no podria realitzar totes o una part important de les tasques de la seva professió habitual deixant oberta a més, la possibilitat que pugui dedicar-se a a una altra diferent. En aquests casos, estableix una prestació en forma de pensió mensual constituïda pel 55% de la base reguladora (En el cas de majors de 55 anys es pot incrementar en un 20%)

És una manera de compensar al treballador per la seva situació d’Incapacitat Permanent Total per a exercir el treball que realitzava, però, la qual cosa bona part d’aquests milers de treballadors que cada any veuen concedida la seva incapacitat ignoren és que, a més, molts d’ells tenen dret a percebre una indemnització per la incapacitat permanent total derivada de les assegurances de conveni de la seva empresa i, també, d’altres assegurances que poguessin tenir (Llar, vida, banc…)

Pujar

És obligatori l’assegurança de conveni?

Per a algunes empreses si ho és, i, sobretot, en alguns sectors en els quals hi ha una gran incidència d’accidents laborals, com poden ser el de la construcció, determinades indústries, transport, etc. Els seus treballadors fan tasques amb més o menys perill, però amb un risc de sofrir un accident bastant elevat i que en molts casos, poden derivar en lesions i seqüeles que els impedeixin continuar desenvolupant la seva professió habitual.

segur conveniAquestes assegurances queden establerts als convenis col·lectius i existeix una obligació per part de l’empresari a contractar aquestes assegurances a nom del treballador per les quantitats que aquest conveni marqui. Cobreixen els casos d’incapacitat permanent total, absoluta i, és clar, defunció.

Si l’empresa no ha contractat l’assegurança de conveni col·lectiu obligatori podràs reclamar contra ella

Si l’empresa no ha contractat aquesta assegurança, sent obligatori, el treballador pot reclamar a la mateixa les quanties corresponents. En Indemnización por Accidente posem a la teva disposició el millor equip d’advocats especialitzats en accidents laborals per a ajudar-te a reclamar aquesta indemnització, a més d’altres possibles indemnitzacions derivades en cas d’haver-hi responsabilitat civil per part de l’empresa en concepte dels danys i perjudicis que has sofert.

Una situació especial es dóna quan el treballador és acomiadat abans que se li reconegui la incapacitat i durant la seva baixa per un accident laboral, existeix jurisprudència sobre aquest tema i tindrà dret a la mateixa encara que en la data de reconeixement de la incapacitat el treballador ja no es trobés inclòs en l’assegurança de conveni col·lectiu si l’accident que va donar lloc a aquesta incapacitat va ocórrer quan si ho estava.

Pujar

Qui paga la incapacitat permanent total per accident de treball?

L’asseguradora corresponent haurà d’abonar al treballador aquesta indemnització una vegada es confirmi la situació d’Incapacitat Permanent Total del treballador per part de la Seguretat Social. Els imports varien d’uns convenis col·lectius a uns altres, o fins i tot poden tenir cobertures addicionals si així ho decideix l’empresa. Així doncs, aquesta quantitat, de l’import que sigui, serà abonada per la companyia d’assegurances, al marge de la pensió que percebrà el treballador, aquesta a càrrec de la Seguretat Social.

Pujar

Altres assegurances que cobreixen la Incapacitat permanent total

Existeixen moltes altres assegurances que podrien indemnitzar-te per una Incapacitat Permanent Total

Com comentàvem, l’assegurança de conveni és una assegurança obligatòria per part de l’empresa, però, a més, existeix la possibilitat que el propi treballador tingués altres assegurances contractades directa (o indirectament) per la seva part que li cobreixin en cas d’una possible incapacitat per a continuar treballant, un exemple d’aquestes assegurances poden ser les pòlisses de vida, que inclouen quanties, a vegades molt elevades, que indemnitzaran al beneficiari en cas que se’l reconegui una incapacitat permanent total, o en determinats productes bancaris. Totes aquestes assegurances es cobraran de cada companyia asseguradora, independentment del cobrament de l’assegurança de conveni, és a dir, se sumen.

Posem un exemple, una treballadora d’un determinat sector perd la visió d’un ull per un accident laboral, l’assegurança del seu conveni estableix una quantitat de 25.000 € en cas d’Incapacitat Permanent, però, a més, té contractat una assegurança de vida que reconeix 20.000 € i un de la targeta de crèdit per valor de 6.000 €, ella, per tant, tindrà dret a percebre una indemnització total per 51.000 €.

Per això, a Indemnización por accidente, a través del nostre departament d’incapacitats insistim als nostres clients que ens facilitin i revisar a consciència totes les pòlisses d’assegurança que puguin tenir contractades.

Preguntes freqüents

Què puc reclamar per una incapacitat derivada d’un accident laboral?

Si un treballador sofreix un accident de treball i com a resultat la Seguretat Social li reconeix una incapacitat laboral automàticament s’extingeix la relació laboral amb l’empresa i el treballador no podria reclamar la indemnització per tots els anys d’antiguitat en l’empresa al no tractar-se d’un acomiadament.No obstant això, si en l’accident no es van prendre totes les mesures de prevenció de riscos laborals necessàries si que podria reclamar una indemnització per danys i perjudicis que generalment superen els 100.000 euros de quantia. Més informació aquí.

Què puc reclamar per una incapacitat derivada d’un accident de trànsit?

Si la incapacitat permanent total és derivada d’un accident de trànsit sempre es pot reclamar una indemnització ja sigui a l’assegurança del propi vehicle si es té la culpa de l’accident (en aquests casos no solen superar els 10.000 euros d’indemnització) o a l’asseguradora del vehicle responsable en cas que la culpa sigui d’un altre vehicle. En aquest últim cas la indemnització vindrà determinada pel barem d’accidents de trànsit que pots consultar en el següent enllaç.

Puc reclamar la indemnització del conveni col·lectiu?

La majoria dels convenis col·lectius que regulen les diferents professions estableixen l’obligatorietat de l’empresa de subscriure una assegurança col·lectiva d’accident per a tots els seus treballadors. La quantia la determina cadascun dels convenis i també si el grau d’incapacitat ha de ser total o absoluta. En el cas que l’empresa no subscrivís aquesta pòlissa d’assegurances, el treballador podria reclamar a la pròpia empresa, que hauria de respondre amb el seu propi patrimoni. Pots ampliar la informació aquí.

Hi ha altres indemnitzacions derivades de la incapacitat permanent total?

A més de les indemnitzacions que puguin derivar d’un accident de trànsit, un accident laboral per omissió de mesures de seguretat o d’un conveni col·lectiu, qualsevol persona a la qual se’l reconegui algun grau d’incapacitat hauria de revisar el següent:

 • Assegurança de la llar
 • Assegurances vinculats a préstecs hipotecaris
 • Assegurances vinculats a targetes de crèdit
 • Assegurances escolars o de la universitat
 • Assegurances de col·legis professionals
 • Assegurances de vida
 • Altres assegurances

Més informació aquí.

Puc canviar d’advocat a la meitat d’un procediment?

0
advocats especialitzats en accidents de trànsit
No sempre hem d’estar d’acord amb la manera de conducta del nostre lletrat. És possible que en reclamar una indemnització per danys soferts en un accident de cotxe tinguem la sensació que els nostres drets no s’han defensat de manera adequada. Sobretot, perquè en moltes ocasions comptem amb un dels advocats especialitzats en accidents de trànsit que ens assigna la companyia d’assegurances i que vetllarà més pels interessos de la seva empresa que pels de la persona que subscriu la pòlissa..

La Cervicalgia posttraumàtica en els accidents de trànsit: temps de curació, indemnització, Baixa

0
cervicàlgia postraumàtica
A aquest article parlarem d’una de les lesions més comunes quan sofrim un accident de trànsit, es tracta de l’anomenada cervicalgia posttraumàtica, una seqüela freqüent que pateixen moltes víctimes d’accidents de tràfic i que, malgrat ser de sobres coneguda, moltes vegades compta amb el rebuig per part de les asseguradores, que tracten de minimitzar o fins i tot d’evitar pagar una indemnització de cervicalgia postraumatica per accident de tràfic

Què NO pots fer i què SI pots fer si estàs de baixa?

0
coses que no fer estant de baixa
Comentarem algunes de les situacions amb les quals ens podrem trobar mentre estem de baixa laboral, qüestions que no ens plantegem fins que ens succeeixen, com per exemple hem de demanar permís per a viatjar? Podem sortir de casa a llocs d’oci? Quant temps ha de mantenir-se una baixa? És obligació del malalt o lesionat fer tot el possible per recuperar-se al més aviat possible? i altres preguntes a les quals tractarem de donar resposta en aquest post.

Quines coses no es poden fer si estem de baixa laboral per un accident o malaltia?

Quan patim un accident de trànsit, en el qual per exemple, ens diagnostiquen un esquinç cervical, un accident laboral o bé per una malaltia comuna, és molt possible que el nostre metge de capçalera de la seguretat social ens de una “baixa per incapacitat temporal”; això vol dir que ens trobem, de manera temporal, incapacitats per a exercir durant un temps la nostra professió habitual. És el metge el que ha de valorar-nos, tenint en compte la patologia o lesió que sofrim, la seva intensitat i el tipus de treball que exercim, per a en funció de tots ells, concedir o no la baixa. I si ho fa, això no significa que estiguem incapacitats per a fer altres tasques de la vida quotidiana ni hàgim d’estar tancats a casa i ficats en el llit…

Si has tingut un accident, posa't en mans d'advocats professionals per a exercir els teus drets.

Indemnización por Accidentes, S.L és una societat mercantil de capital espanyol, especialitzada en la prestació de serveis jurídics de reclamació d’indemnitzacions i assessorament als lesionats d’accidents de trànsit i laboral.

Els nostres advocats especialistes en accidents de trànsit i laborals a Madrid, Barcelona i Sevilla, Canàries, etc, si has sofert un accident laboral o vols reclamar una indemnització per atropellament, som l’equip que necessites per a reclamar els teus drets i obtenir la indemnització que et correspon.

Amb la garantia de dPG Legal
FES UNA CONSULTA LEGAL GRATUÏTA Missatge, xat o trucada a un telèfon local.