ES
CAT
Home indemnizaciones Accidents amb lesions greus

Accidents amb lesions greus

especialitzats en accidents amb lesions greus

En un accident amb lesions greus, la correcta representació de l’accidentat pot ser la garantia per al seu futur.

Li oferim un departament especialitzat en aquesta mena d’accidents..
En IxA som advocats especialistes en la reclamació d’indemnitzacions per accidents de trànsit, i ens prenem molt de debò l’impacte que aquests tenen en la forma de vida dels qui els sofreixen i de les seves famílies, part importantíssima en aquests..

Les asseguradores tindran un menor beneficio com més gran sigui la seva indemnització Tingui’l en compte!.

Les reclamacions d’indemnitzacions per accidents en els quals s’han produït lesions greus (més de 100.000 €) són bastant complexes i es fa indispensable molta experiència i coneixements altament especialitzats en els camps de la medicina legal i de la valoració del mal corporal.

Lògicament les asseguradores intenten minimitzar les seves pèrdues minorant tot el possible les quanties a pagar als accidentats i és per això que aquests casos solen complicar-se i allargar-se en el temps, per la qual cosa és imprescindible que l’accidentat disposi de la millor defensa, transparent i professional que lluiti perquè obtingui sempre la major indemnització possible.

El nostre objectiu: que obtingui la major compensació possible per l’accident.

PPer tots aquests motius, a Indemnización por Accidente disposem d’un departament que atén en exclusiva els accidents de major gravetat, dirigit pels lletrats Ignacio González Gugel i Miguel Prada Rodriguez-Carrascal, i pel metge especialista en la valoració del mal corporal, el Doctor José Jaime Eguren Gutiérrez, perit especialista en Medicina Legal i Forense.

Aspectes tinguts en compte per a la valoració de les lesions en el càlcul de la indemnització .

 • Lesions de tipus físic i/o funcional.
 • Incapacitat Permanent. Són les lesions de caràcter permanent i que constitueixen una incapacitat per a la realització de l’ocupació o activitat habitual de la víctima.

  El mal psicològic ha de ser valorat.

 • Danys psicològics que puguin afectar la curació o evolució de les lesions físiques. Aquest factor ha de ser objecte de valoració, tractament i reclamació ja que és un mal originat per l’accident.
 • Danys morals. Com que l’accident afecta i altera també l’habitual dels familiars pròxims (l’accidentat requereix cures i atenció contínua).

  L’ajuda necessària de tercers ha de valorar-se.

 • Perjudici estètic. Cicatrius, cremades i un altre tipus de perjudicis permanents (incloses les cicatrius fruit d’operacions quirúrgiques). Seran valorades en funció de l’edat de la víctima i de la zona del cos afectada.
 • Necessitat d’ajuda de tercers. Si l’afectat necessités valer-se d’un tercer, fruit d’alguna de les lesions, el cost futur d’aquesta ajuda també ha de ser valorat.

  La possible adaptació del vehicle o el domicili a les necessitats de l’incapacitat han de ser valorades.

 • Adequació de l’habitatge a la nova situació de l’incapacitat a conseqüència de les lesions de l’accident.
 • Adequació del vehicle propi a les circumstàncies de l’incapacitat com a fruit de l’accident.
 • Perjudici econòmic i lucre cessant. Es refereix als diners que l’afectat deixa de percebre a conseqüència de l’accident.

L’aplicació del nou barem 2016 incrementa notablement les indemnitzacions per accidents més greus

Amb l’entrada en vigor l’1 de gener de 2016 del nou barem per al càlcul dels accidents de circulació s’ha incrementat notablement les indemnitzacions de les víctimes d’accidents més greus, està basat en la total indemnitat dels danys i perjudicis soferts en l’accident, és a dir, a tractar que la víctima quedi el més semblant possible a com estava abans de tenir l’accident.

Això ha suposat que ens trobem amb increments que poden arribar fins a gairebé el 50% en les indemnitzacions a percebre tant en accidents de trànsit com laborals, pots veure una comparativa clara d’això que comentem en nostra calculadora d’indemnitzacions amb l’evident canvi que suposen diversos tipus d’indemnitzacions des de l’any 2016 enfront del que eren en 2015.

D’aquesta manera, ara a Espanya s’igualen en gran manera les indemnitzacions amb les d’altres països del nostre entorn comunitari.

En qualsevol cas, l’aplicació correcta del barem continua requerint d’un gran coneixement del mateix per a obtenir la màxima indemnització possible per als accidentats, per la qual cosa, una vegada més, recomanem posar-se sempre en mans d’advocats especialitzats com nosaltres.

Càlcul d’una indemnització amb lesions greus amb el Barem actual

Aquest és un exemple real de la indemnització que es pot percebre per un accident en el qual hi ha hagut lesions importants, l’accident va afectar una persona de 37 anys d’edat, treballadora per compte d’altri en el moment de l’accident.

CÀLCUL D’INDEMNITZACIÓ AMB LESIONS GREUS
1. Lesions temporals
Tipus Euros/día Nº Díes Indemnització
Perjudici personal particular
Greu 75 20 1500 €
Moderat 52 568 29536,00 €
Intervenció Quirúrgica De 400 € a 1.600 € (Cada intervenció) 2.800 €
Perjudici Patrimonial
Lucre cessant (Art.143)
Treballadors aliena/pròpia 10.000 €
SUBTOTAL LESIONS TEMPORALS 43.836,00 €
2. Seqüeles
2.1. PERJUDICI PERSONAL BÀSIC; Barem Mèdic (Taula 2.A.1.) en relació amb Barem econòmic (Taula 2.A.2)
SECUELAS PSICOFÍSICAS Puntos Indemnización
Assimilació Monoplejia ESI 45
Dolor i limitació turmell izq 5
Cervicalgies cròniques 5
Lumbàlgies cròniques 5
Deterioració cognitiva 75
Total 89 275.882,69 €
SEQÜELES PERJUDICI ESTÈTIC
Grau Mitjà 15 16.755,27 €
SUBTOTAL PERJUDICI PERSONAL BÀSIC 292.637,96 €
2.2. PERJUDICI PERSONAL PARTICULAR (Taula 2.B.) Art. 105
1.- Danys morals complementaris per perjudici psicofísic. Quan una sola seqüela aconsegueix almenys 60 punts o el resultat de les concurrents aconsegueix almenys 80 punts. Art. 98 96.000 €
3.- Perjudici moral per pèrdua de qualitat de vida ocasionada per les seqüeles. Muy grave 150000 €
4.- Perjudici moral per pèrdua de qualitat de vida dels familiars de grans lesionats. 145.000 €
6.- Perjudici Excepcional. Art. 33 Fins a un 25% 73.159.49 €
SUBTOTAL PERJUDICI PERSONAL PARTICULAR 464.160,49 €
2.3. PERJUDICI PATRIMONIAL (Taula 2.C )
2.3.1. DANY EMERGENT
Despeses d’assistència sanitària futura, pròtesi i ortesi, i rehabilitació domiciliària i ambulatòria (Art. 113)
1. Despeses previsibles d’assistència sanitària futura segons seqüela 63.600 €
4. Ajuda de tercera persona (prestacions no sanitàries)Taules 2.C.2 (hores) i 2.C.3 (indemnització). Art. 123 299.566,54 €
SUBTOTAL DANY EMERGENT 363.166,54 €
2.3.2. LUCRE CESSANT
A) TREBALLADORS O ATURATS (Que hagin o estiguin cotitzant a la S. Social)
Per incapacitat per a fer qualsevol treball o activitat professional de l’art. 129 a) (absoluta) taula 2.C.4 54.448,00 €
SUBTOTAL LUCRE CESSANT 54.448,00 €

 

Resum de la indemnizació a percebre

RESUM DE LA INDEMNITZACIÓ TOTAL A PERCEBRE
1. LESIONS TEMPORALS 43.836,00 €
2. SEQÜELES
2.1 PERJUDICI PERSONAL BÀSIC 292.637,96 €
2.2. PERJUDICI PERSONAL PARTICULAR 464160,49
2.3. PERJUDICI PATRIMONIAL
2.3.1. DANY EMERGENT 363.166,54 €
2.3.2. LUCRE CESSANT 54.448,00 €
TOTAL INDEMNITZACIÓ 1.218.248,99 €
Miguel de Prada Rodríguez-Carrascal
Advocat
Advocat col·legiat del ICAM núm. 71778

Advocat especialista en accidents de trànsit amb més de 18 anys d'experiència.

Director del Departament Jurídic de Indemnización por Accidente S. L. P..

¿Tienes dudas?

Publicar comentari
Please enter your name here

Si has tingut un accident, posa't en mans d'advocats professionals per a exercir els teus drets.

Indemnización por Accidentes, S.L és una societat mercantil de capital espanyol, especialitzada en la prestació de serveis jurídics de reclamació d’indemnitzacions i assessorament als lesionats d’accidents de trànsit i laboral.

Els nostres advocats especialistes en accidents de trànsit i laborals a Madrid, Barcelona i Sevilla, Canàries, etc, si has sofert un accident laboral o vols reclamar una indemnització per atropellament, som l’equip que necessites per a reclamar els teus drets i obtenir la indemnització que et correspon.

ASESASSESSORAMENT LEGAL GRATUÏT
Novetats sobre Indemnitzacions Qui som Contacto
dpgAmb la garantia de dPG Legal
Aviso legal Política de cookies Protección de datos Código de conducta Mapa del lloc
FES UNA CONSULTA LEGAL GRATUÏTA Missatge, xat o trucada a un telèfon local.